Minister rolnictwa zaproponował stawki czynszu dzierżawnego

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa ws. wysokości stawek czynszów dzierżawnych trafił do uzgodnień resortowych i konsultacji publicznych. Wysokość czynszu za dzierżawę zależeć ma m.in. od klasy gruntów oraz położenia nieruchomości.

Wydanie rozporządzenia ws. ustalania wysokości czynszów jest rezultatem wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży gruntów z Zasobów Skarbu Państwa.

Stawki czynszu wyraża się w decytonach pszenicy za hektar, czyli równowartości ilości pszenicy z 1 ha gruntów rolnych. W projekcie rozporządzenia wahają się one od 1,1 do 11,1 dt/ha.

Do tej pory wysokość czynszu ustalana była w przetargach. W pierwszym kwartale br. wyniosła 16,7 dt/ha (ok. 1102 zł rocznie za hektar), ale średnia opłata za korzystanie z państwowych gruntów dla wszystkich umów (54 tys. umów) wynosi zaledwie równowartość 4 kwintali pszenicy tj. ok. 264 zł za hektar. Wysokość czynszów jest bardzo zróżnicowana, najwięcej płacą nowi dzierżawcy z województwa kujawsko-pomorskiego (27 dt/ha) oraz wielkopolskiego (26 dt/ha).

"Projektowane rozporządzenie ma określić sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego, w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, w szczególności w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia, wartości księgowej budynków i budowli, charakteru możliwej do prowadzenia działalności gospodarczej" - informuje resort w komunikacie.

Roczny czynsz dzierżawny będzie ustalany od użytków rolnych, budynków, budowli i urządzeń, od stawów (karpiowych i pstrągowych) oraz plantacji wieloletnich.

Cena kwintala pszenicy będzie ustalana jako średnia krajowa cena skupu pszenicy wskazana w obwieszczeniu prezesa GUS.

Stawki czynszu za ziemię zależą od klasy gruntu i okręgu podatkowego. Najwięcej trzeba będzie zapłacić za użytkowanie dobrej ziemi, np. dla gruntów I klasy czynsz będzie się wahał 8,3-11,1 dt/ha, a dla użytków zielonych (I klasa) - od 7,7 do 10 dt/ha. Dla gruntów V klasy czynsz nie przekroczy równowartości 2 kwintali pszenicy z hektara.

Czynsz od budynków, budowli i urządzeń będzie stanowić sumę pieniężną stanowiącą 1,8 proc. wartości księgowej netto, nie mniej niż 0,6 proc. wartości początkowej.

Na czynsz od obiektu stawu typu karpiowego będą składały się z opłaty za grunty pod stawami, budowle ziemne, zastawki, jazy itp. oraz za tzw. materiał obsadowy (zarybieniowy). Podobne elementy będą brane pod uwagę przy określaniu czynszu dla obiektu stawowego typu pstrągowego.

Czynsz od plantacji wieloletnich dla drzew owocowych w wieku co najmniej 5 lat od posadzenia – to równowartość 2 kg pszenicy za jedno drzewo rocznie, a dla krzewów owocowe w wieku co najmniej 3 lat od posadzenia będzie to równowartość 0,1 kg pszenicy za jeden krzew rocznie.

Termin zgłaszania uwag oraz przedstawienia opinii upływa 11 lipca 2016 r. (PAP)

awy/ zab/