Możliwość pierwokupu lasów prywatnych przez państwo - z podpisem prezydenta

Możliwość pierwokupu, bądź wykupu prywatnych gruntów leśnych przez Lasy Państwowe - zakłada podpisana we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o lasach. Nowe prawo ma zabezpieczyć wykup takich terenów przez cudzoziemców po 1 maja br.

Od 1 maja br. skończą się ograniczenia nabywania gruntów leśnych i rolnych przez cudzoziemców. Dwunastoletni okres ochronny zakładał traktat akcesyjny. Nowe przepisy dotyczące gruntów leśnych zaczną obowiązywać od 30 kwietnia.

Prawo umożliwi Skarbowi Państwa reprezentowanego przez Lasy Państwowe nabywanie przez pierwokup lub wykup gruntów leśnych zbywanych przez osoby fizyczne czy osoby prawne.

Przepisy dotyczyć będą gruntów m.in.: oznaczonych jako lasy w ewidencji gruntów i budynków, przeznaczonych do zalesiania, objętych uproszczonym planem urządzenia lasu.

Prawo pierwokupu ma dotyczyć przypadków, gdy grunty leśne będą nabywane na podstawie umowy sprzedaży. Natomiast wykup będzie dotyczyć sytuacji, kiedy grunty będą nabywane na podstawie umowy innej niż sprzedaż, np. zamiany czy darowizny. Pierwokup i wykup nie będzie dotyczyć przypadków zbycia gruntów na rzecz kręgu osób bliskich czy dziedziczenia.

W przypadku rozbieżności cen, strony mogą zwrócić się do sądu, aby ten określił, jaka jest rynkowa wartość nieruchomości.

Szczególnie ta sprawa wzbudziła liczne kontrowersje polityków opozycji podczas prac parlamentarnych nad nowelizacją. Przekonywali oni, że ustawa godzi w konstytucyjne prawo własności, dysponowania nieruchomością. Dodawali, że nowe przepisy doprowadzą do obniżenia cen prywatnych gruntów leśnych.

Z kolei partia rządząca i rząd przekonywali, że nowe przepisy nie godzą we własność, gdyż w przypadku chęci zbycia gruntu, właściciel zachowuje podstawowy atrybut swojego prawa, tzn. prawa do rozporządzania rzeczą. W przypadku woli zbycia, rzecz zostaje zbyta, tyle, że nabywcą będzie Skarb Państwa.

Nowe przepisy mają też pozwolić Lasom Państwowym wywiązywać się ze swojego obowiązku, czyli powiększania terenów leśnych w Polsce. Zgodnie Krajowym programem zwiększenia lesistości, areał lasów w 2050 r. ma obejmować 33 proc. powierzchni kraju, w 2020 ma być to 30 proc. Zgodnie z informacją resortu środowiska lasy zajmują obecnie 29,4 proc. powierzchni kraju.

W Polsce jest blisko 2 mln ha niepaństwowych gruntów leśnych.(PAP)

mick/ mhr/