Nawóz wapniowy węglanowy CaO 50%

Jest nawozem naturalnym powstałym w wyniku zmielenia wapienia jurajskiego. Zawiera tlenek wapnia i tlenek magnezu. Zawartości metali ciężkich są bardzo niskie i nawóz ten jest uznany za ekologicznie czysty. Jego doskonałe rozdrobnienie gwarantuje łatwy wysiew oraz szybkie wymieszanie z warstwą orną gleby. Wyniki doświadczeń wykazały, że wapnowanie przyczynia się do wzrostu plonów średnio o 10 - 15%. Plonotwórczy efekt działania wapna utrzymuje się przez kilka lat

Wapno KW Morawica


Skład:

tlenek wapnia (CaO): 50 - 53%
tlenek magnezu (MgO): 1 - 2%
wilgotność: 3 - 8%
aktywność chemiczna: 93%

Stosowanie:


Wapno to można stosować na wszystkich rodzajach gleb i w uprawie praktycznie wszystkich roślin wymagających zwapnowania. Szczególnie zalecane jest wysiewanie na kwaśnych glebach lekkich, ubogich w wapń i magnez. Terminy wysiewu mogą być dowolne lecz najlepsze efekty uzyskuje się nawożąc glebę przed przeoraniem, wówczas nawóz jest dobrze wymieszany z glebą i szybciej działa. Nawóz ten powinien być stosowany w dawkach zależnych od odczynu pH i rodzaju gleb.

Tabela 1. Dawki wapnia na gruntach ornych w tonach CaO/ha
Kategoria agronomiczna gleby Odczyn gleby (pH)
bardzo kwaśny kwaśny lekko kwaśny
<4,1 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5
Bardzo lekkie 3,5 3,0 2,0 - - -
Lekkie 3,5 3,0 2,0 1,0 - -
Średnie 5,5 5,0 4,0 2,5 1,0 -
Ciężkie 6,0 6,0 4,5 3,0 2,0 1,5