Nawożenie dolistne – zabezpieczenie ozimin przed niedoborami Wegetacja ozimin idzie pełną parą. Po okresie długiego i trudnego pod względem pogodowym przedwiośnia, nadszedł czas dynamicznego wzrostu roślin. Jak odpowiednio zabezpieczyć uprawy ozime przed wystąpieniem niedoborów? Odpowiedź jest prosta – należy wybrać nawozy dolistne wysokiej jakości.

Początkowo rośliny mają utrudnione pobieranie składników pokarmowych, ponieważ zazwyczaj występują ograniczenia ich dostępności. Spowodowane jest to np. zbyt niską temperaturą gleby, jak i niedoborem lub przesyceniem wody w glebie. Nawozy potrzebują odpowiedniej ilości opadów niezbędnej do rozpuszczenia i – co ważniejsze – przemieszczenia się w głąb systemu korzeniowego roślin. Aplikacja nawozu posypowego nie jest równoznaczna z jego dostępnością dla rośliny! 


Ryzyko niedoboru azotu i siarki


Wiosenny start wegetacji nie był łatwy dla ozimin. Tegoroczne przedłużające się przedwiośnie wyhamowało ich początkowy dobry start. Rośliny w tym czasie nie tylko spowolniły swój rozwój, ale musiały poradzić sobie z ujemnymi temperaturami. Po tym czasie pogoda zmieniła się diametralnie. Rośliny miały bardzo duże przyrosty dobowe. Można nawet powiedzieć, że rzepak zaczął rosnąć w oczach. W takich przypadkach istnieje bardzo duże ryzyko wystąpienia niedoboru przede wszystkim plonotwórczego azotu i towarzyszącej mu siarki.


Okres krytyczny


Wraz z rozpoczęciem dla zbóż fazy strzelania w źdźbło, rozpoczyna się tzw. okres krytyczny, a zaraz po nim kolejny, w fazie drugiego kolanka. W tym momencie zboża redukują plon, dostosowując go do aktualnie panujących warunków środowiskowych. W rzepaku również mamy do czynienia z redukcją plonu, np. poprzez zrzucanie pąków. Patrząc na obecną sytuację na polach oraz analizując prognozy pogody, należy liczyć się z bardzo intensywnym wzrostem roślin. W tym czasie musimy zapewnić im jak najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju.

Niestety, na czynnik pogodowy nie mamy wpływu. Możemy jednak zadbać o optymalne nawożenie, poprzez zastosowanie nawozów dolistnych, a przede wszystkim azotu i siarki. 


Nawożenie dolistne – Elvita Azon i Elvita Sonik


Łączne zastosowanie produktów Elvita Azon oraz Elvita Sonik to niezastąpiony sposób na uzupełnienie nawożenia doglebowego, szczególnie w momencie największego zapotrzebowania. Nawożenie dolistne azotem i siarką to nie tylko wysokie dawki podane do rośliny poprzez części nadziemne. Nawożenie pozakorzeniowe stymuluje roślinę do pobierania wody glebowej, a wraz z tym – kolejnych składników pokarmowych. Co więcej, aplikację nawozów dolistnych w oziminach można połączyć z zabiegami agrotechnicznymi, które i tak należy wykonać, np. zwalczanie słodyszka rzepakowego lub regulacja zbóż. 

W tym sezonie rośliny ozime są szczególnie narażone na niedobory, ponieważ ich wzrost jest bardzo intensywny. Azot i siarka to niezbędne elementy wysokiego plonu dobrej jakości. Możliwość łącznej aplikacji Elvity Azon, Elvity Sonik oraz niektórych środków ochrony roślin to bez wątpienia oszczędność czasu oraz kosztów, wraz z nieocenionym nawożeniem dolistnym rośliny w momencie wysokiego zapotrzebowania na składniki pokarmowe.