Nie tylko azot ma znaczenie. Kluczowa rola siarki oraz magnezu w uprawie zbóż i traw

Wiele mówi się o roli azotu, a także nawozów NPK w uprawie roślin, jednak na sukces plantacji w znacznym stopniu wpływają także inne makroelementy. Wśród nich warto wyróżnić te najważniejsze: siarkę i magnez. Zasobność polski gleb w przyswajalne formy tych pierwiastków jest niewystarczająca, co obniża efektywność plonotwórczą.


W dobie intensywnej produkcji zbóż istotnym elementem wysokiego plonu jest proporcjonalne uzupełnienie zasobów siarki i magnezu względem pozostałych makroskładników. Pierwiastki te odgrywają kluczową rolę także w prowadzeniu użytków zielonych, warunkując ilość i jakość paszy w postaci siana czy sianokiszonki.
 

Siarka – źródło białka dla roślin
Siarka to jeden z podstawowych makroelementów, niezbędny w uprawie wszystkich gatunków roślin. Obok azotu jest głównym budulcem białek, a jej deficyt w strukturze glebowej obniża efektywność wykorzystania tego plonotwórczego składnika przez rośliny. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie siarka stanowi podstawę produkcji aminokwasów tiolowych (siarkowych), takich jak: cysteina, metionina czy lizyna, które są podstawowymi budulcami białek.

W konsekwencji wpływa na zawartość białka w plonie handlowym, która ma szczególne znaczenie w ekonomice wykorzystania plonów. W przypadku pszenicy siarka warunkuje możliwości spożytkowania tego gatunku na cele młynarskie. Z kolei w uprawie zbóż paszowych i traw wpływa na wartość pokarmową roślin, a przez to efektywność produkcji zwierzęcej.
 

Magnez – fundament w procesie fotosyntezy
Magnez w uprawie zbóż i traw ma niezwykle ważne znaczenie. Jego atom jest rdzeniem chlorofilu – zielonego barwnika, będącego podstawą fotosyntezy u roślin. To czynnik decydujący o wyzielenieniu, czyli intensywności przeprowadzania procesu fotosyntezy. W ten sposób wpływa na szybszy przyrostu roślin i lepsze wykorzystanie zasobów wody. To szczególnie istotna cecha, biorąc pod uwagę zmiany klimatu i związane z tym okresy posuchy, które w naszym klimacie pojawiają się coraz częściej.


Efektywne nawożenie siarką i magnezem – jaki nawóz wybrać?
Aby skutecznie uzupełnić deficyty siarki i magnezu na plantacji, należy zwrócić uwagę na koncentrację tych składników w nawozie, a także na poziom ich rozpuszczalności i przyswajalności dla roślin. Wartość tych parametrów wpływa na szybkie uzupełnienie niedoborów siarkowo-magnezowych. Właśnie w ten sposób działa Elplon Profit Premium – granulowany nawóz z siarką i magnezem, o bardzo wysokiej koncentracji tych pierwiastków (50% SO3 i 25% MgO). Produkt ten wyróżnia się doskonałą rozpuszczalnością, dzięki temu jego aplikacja jest możliwa o każdej porze roku. Co ważne, Elplon Profit, w przeciwieństwie do wielu nawozów siarkowych, wprowadza ten składnik i nie wpływa przy tym na kwasowość stanowiska. Wynika to z obecności magnezu podnoszącego odczyn gleby. Szybkość przechodzenia w roztwór wodny pozwala na błyskawicznie uzupełnienie tych pierwiastków w sferze korzeniowej roślin. To istotny czynnik przy intensywnym użytkowaniu wielokośnym traw, czy też doraźnym uzupełnieniu widocznych deficytów w uprawie zbóż w różnych fazach rozwojowych.
 

Aplikacja Elplonu Profit Premium w dawce 100-150 kg na hektar wzbogaca plantację o odpowiednią ilość siarki i magnezu, umożliwiając uzyskanie wysokiego plonowania. Z kolei stosowanie tego rozwiązania przez cały sezon, począwszy od startu wegetacji, pozwoli nasycić glebę tymi makroelementami, co w ostatecznym rozrachunku przełoży się na jakość plonów.