Niekorzystne warunki pogodowe a wzrost rzepaku Chłody w początkowym okresie wiosennej wegetacji szczególnie niekorzystnie wpływają na rośliny, które budują duże ilości biomasy. W momencie intensywnego wzrostu pobierają ogromne ilości makroelementów, co przy zachwianiu możliwości ich absorpcji, niekorzystnie wpływa na ich potencjał plonowania. Do takich roślin zalicza się między innymi rzepak.

Przyczynami nieprawidłowego rozwoju roślin i zahamowania ich wigoru często są: przedłużająca się susza, przymrozki, czy niskie temperatury.

W kwietniu rzepak po spoczynku zimowym, pod wpływem wydłużającego się dnia, przechodzi w fazę generatywną. Wydłużający się pęd główny i pędy boczne w początkowej fazie rozwoju stają się silnie narażone na stresy abiotyczne. W przypadku przymrozków, uwodniona struktura nowych przyrostów narażona jest na pękanie. Wpływ na pogorszenie się możliwości plonowania mają też przedłużające się chłody.
 

Sposoby regeneracji


Jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania stresom wywołanym przez niekorzystne warunki pogodowe jest stosowanie biostymulacji i preparatów mających silne właściwości regenerujące. Do grupy biostymulatorów zalicza się preparaty o różnych mechanizmach działania. Bazują one na substancjach poprawiających metabolizm roślin. Takim preparatem jest m.in. Ergostim XG – silny biostymulator bazujący na glicynie, a także AATC, czyli acetylotioprolinie. Te dwa związki organiczne działają jak aktywator do procesów metabolicznych. Dzięki dodatkowej porcji rezerwuaru aminokwasów i ich prekursorów, możliwe jest zwiększenie produkcji enzymatycznej w rzepaku. Ergostim XG poprawia metabolizm i usprawnia wyjście ze stresów.

Stres wywołany przez suszę czy mróz jest jednym z najczęstszych czynników ograniczających potencjał nawet najlepiej rokujących plantacji rzepaku. Dlatego warto mieć na uwadze, że dzięki takim produktom jak Ergostim XG można efektywnie wpłynąć na wyeliminowanie zagrożenia ze strony negatywnych warunków pogodowych.