Nowości w ramach płatności bezpośrednich Budżet na płatności bezpośrednie w okresie 2023-2027 wynosi 17,33 mld euro. W tej puli znajdują się także fundusze na ekoschematy. Kwota ta opiewa na 4,33 mld euro. 

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach ekoschematów możliwe będzie ubieganie się o płatności, które związane są z:
  • obszarami z roślinami miododajnymi,
  • prowadzeniem produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,
  • biologiczną ochroną upraw,
  • retencjonowaniem wody na trwałych użytkach zielonych,
  • dobrostanem zwierząt,
  • rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi.

W przypadku obszarów z roślinami miododajnymi i biologicznej ochrony upraw płatność roczna przyznawana będzie do powierzchni gruntów objętych ekoschematem, zaś w przypadku retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych – do powierzchni trwałych użytków zielonych objętych ekoschematem.

Jeśli chodzi o prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, płatność przyznawana będzie do powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Rolnej oraz powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej równowartości powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślinnej.

Jak informuje ARiMR, „Dobrostan zwierząt” będzie kontynuacją wsparcia dla gatunków/grup zwierząt objętych działaniem „Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020” tj.: świń (lochy, tuczniki), bydła (krowy mleczne, krowy mamki) i owiec, z rozszerzeniem o kury nioski, kurczęta brojlery, indyki mięsne, konie, bydło opasowe i kozy.

W przypadku rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, płatność roczna będzie przyznawana do powierzchni gruntów objętych poszczególnymi praktykami w ramach ekoschematu. Podstawę do wyliczenia płatności za ekoschemat stanowi suma punktów uzyskanych w ramach ekoschematu, uwzględniająca liczbę realizowanych praktyk, ich punktową wartość oraz powierzchnię, na której będą realizowane. Szacowana stawka: 1 pkt odpowiada kwocie ok. 100 zł.

Szczegółowe informacje i opisy poszczególnych płatności dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa