Odchów cieląt z użyciem preparatów mlekozastępczych

Odchów cieląt, szczególnie w stadach mlecznych, to newralgiczny moment, który w głównej mierze wpływa na ich późniejszą zdrowotność i potencjał produkcyjny. Jednym z najważniejszych czynników warunkujących odpowiedni wzrost i rozwój młodych zwierząt jest właściwe żywienie. W przypadku cieląt przede wszystkim należy zadbać o nabycie odporności biernej i prawidłowy rozwój przewodu pokarmowego.

 

Odpowiedzialność za zdrowe cielęta spoczywa na hodowcy już od momentu prawidłowego zasuszenia krowy. Właściwie zbilansowana dawka żywieniowa dla ciężarnej krowy zminimalizuje ryzyko wystąpienia niedoboru energetycznego, a odpowiedni premiks zasuszeniowy uchroni zwierzęta przed dolegliwościami, które pojawiają się w okresie okołowycieleniowym. Przede wszystkim błędów popełnionych w pierwszych miesiącach życia osesków nie da się nadrobić, co oznacza, że działania podjęte już na tym etapie, będą wpływały na ekonomikę chowu.
 

Siara – pierwsze źródło odporności

Pierwszym i jednocześnie najważniejszym pokarmem dla nowonarodzonych cieląt jest siara. W nomenklaturze naukowej określana jest jako wydzielina z gruczołu mlekowego, która powstaje w organizmie krowy przez 5-6 dni po wycieleniu. Z kolei w praktyce chowu to jedyne źródło przeciwciał dla cieląt. Dzięki immunoglobinie wspomaga uzyskanie u nich odporności biernej, a także dostarcza niezbędne składniki pokarmowe oraz substancje czynne. W ten sposób zabezpiecza młode zwierzęta m.in. przed biegunkami i chorobami układu oddechowego, które stanowią częste przyczyny strat w stadzie. Cielęta powinny wypić siarę jak najszybciej, ponieważ jest ona najlepiej przyswajana przez oseski w pierwszych godzinach ich życia. Z kolei zdolność do przyswajania immunoglobulin ustaje około 24 godziny po porodzie, a z każdym udojem ich stężenie w siarze maleje.
 

Mleko a preparaty mlekozastępcze

Jedną z najczęstszych metod odchowu cieląt w naszym kraju jest spajanie wyprodukowanego w gospodarstwie mleka, które stanowi dla nich naturalny pokarm. Główną zaletą tego rozwiązania jest zasobność w łatwostrawne składniki pokarmowe i substancje biologicznie czynne, takie jak: hormony, enzymy oraz czynniki wzrostowe. Najwartościowszym składnikiem mleka są jednak immunoglobuliny pełniące w organizmie cieląt funkcje odpornościowe. Niemniej jednak stanowczo odradza się podawania oseskom mleka od krów w trakcie antybiotykoterapii, u których stwierdzono stany zapalne wymienia lub gruczołów mlekowych. Co więcej, właśnie w mleku mogą być przenoszone patogeny powodujące choroby zakaźne.

Drugą metodą żywienia cieląt jest ich odpajanie preparatami mlekozastępczymi od 5. do około 90. dnia życia. Szeroka gama dostępnych na rynku preparatów mlekozastępcznych sprawia, że wybór właściwego rozwiązania może być kłopotliwy. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze produktu? Za zastosowaniem preparatów mlekozastępczych w stadzie przemawiają:

  • gwarancja stabilnego i optymalnego składu produktów,
  • możliwość zachowania powtarzalności całej dawki pokarmowej w różnych porach roku,
  • łatwość w przechowywaniu i organizowaniu żywienia cieląt,
  • bezpieczeństwo mikrobiologiczne.
     

Najważniejszym kryterium wyboru preparatu powinna być koncentracja białka i energii oraz źródła ich pochodzenia. W żywieniu cieląt do 3. tygodnia życia należy stosować produkty o zawartości białka na poziomie 21-22%, głównie pochodzenia zwierzęcego. Według tych założeń została opracowana i stworzona linia Mamma, w której znajdziemy produkty: Primo, Multi oraz Len. Jest to jedno z nielicznych rozwiązań oferujących preparaty mlekozastępcze na bazie białka pochodzenia zwierzęcego. Produkty z serii Mamma w pełni pokrywają zapotrzebowanie na prozdrowotne i energetyczne związki tłuszczowe. Ponadto wyróżniają się także bardzo wysoką zawartością laktozy (w przypadku Mamma Primo jest to aż 43%), stanowiącej źródło szybko dostępnej energii, która wspiera rozwój pozytywnej flory bakteryjnej jelit. Laktoza w żywieniu cieląt, oprócz dostarczania energii, zwiększa wchłanianie wapnia, a niedobór tego składnika powoduje zaburzenia wzrostu i rozwoju cielęcia. Niewielu hodowców zwraca uwagę na poziom włókna surowego, które w preparacie mlekozastępczym przeznaczonym dla cieląt do 3. tygodnia życia, nie powinno przekraczać 1,6%. Uwagę na rynku znów przykuwa produkt Mamma Primo, z zawartością włókna surowego rzędu zaledwie 0,3%.
 

Ponadto warto pamiętać, że preparaty mlekozastępcze stanowią także źródło składników mineralnych i witamin, niezbędnych dla prawidłowego wzrostu oraz rozwoju osesków. Natomiast za sprawą odpowiednich dodatków, doskonale zapobiegają biegunkom oraz podnoszą odporność cieląt na zagrażające im choroby.