Odchwaszczanie kukurydzy

Najważniejszym parametrem przy wyborze herbicydu jest selektywność dla rośliny uprawnej oraz skuteczność zwalczanych chwastów. Cena preparatu powinna być dopiero kolejnym kryterium.

Mimo że kukurydza jest rośliną, która wywodzi się z klimatu ciepłego – zwrotnikowego, dzięki wielu modyfikacjom jej uprawa możliwa jest już w każdym rejonie naszego kraju. W Polsce zajmuje ona 1 mln ha, a rolnicy częściej sięgają po odmiany na ziarno, niż na kiszonkę.


Kukurydza to roślina o bardzo dobrej odporności na suszę. Jest to główny wskaźnik do jej uprawy w naszych warunkach. Do szybkiego tempa wzrostu potrzebuje ona jednak ciepła. Kukurydza do fazy 6 liścia jest w stanie znieść przymrozki do -5°C. Umożliwia to szybkie zasiewy, ale początkujące chłody przyczyniają się do wolnego tempa wzrostu, a uprawa w szerokich rzędach sprzyja zachwaszczeniu.

Wybór herbicydów w uprawie kukurydzy jest bardzo szeroki, na rynku znaleźć można zarówno środki posiewne doglebowe, jak i powschodowe nalistne.

Zabiegi doglebowe


W wielu badaniach zabiegi doglebowe wypadają najlepiej ze względu na najwyższe plony kukurydzy. Niekiedy są one jednak ryzykowne, a ich skuteczność jest silnie uzależniona od wilgotności gleby. Herbicydy doglebowe mają mniejszy zakres zwalczanych chwastów aniżeli zabiegi nalistne.

Lepsze plonowanie kukurydzy po zbiegach doglebowych jest spowodowane brakiem konkurencji ze strony chwastów oraz słabszym hamowaniem rozwoju kukurydzy w porównaniu do herbicydów nalistnych. Niewątpliwą zaletą herbicydów doglebowych jest posiadanie substancji aktywnych z różnych grup chemicznych, co zapobiega powstawaniu chwastów odpornych. Wadą jest brak zwalczania chwastów uciążliwych, wieloletnich, takich jak np. perz właściwy. Herbicydy doglebowe są zazwyczaj zarejestrowane od siewu do fazy 2-3 liści kukurydzy. Niemniej jednak są najskuteczniejsze przy stosowaniu po siewie. Środków tych nie powinno się stosować na suchą glebę oraz przed przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu.


Zbiegi nalistne


Stosowanie herbicydów nalistnych jest znacznie szersze, umożliwia zabiegi od 1 do 8 liścia kukurydzy. Optymalnym terminem jest faza 4-6 liści. Chwasty są wtedy we wczesnych etapach rozwojowych, a hamowanie wzrostu kukurydzy jest słabsze.

Wybór herbicydów jest szeroki. Na rynku dostępne są preparaty kompleksowe, zwalczające chwasty jedno- i dwuliścienne, a także herbicydy wymagające stosowania mieszanin oraz dodatkowych adiuwantów. Herbicydy nalistne dają możliwość skutecznej walki z chwastami uciążliwymi, takimi jak perz właściwy, rdesty, powój polny czy owies głuchy. Przy wyborze herbicydu nalistnego należy pamiętać, że nie wszystkie pestycydy mające rejestrację w kukurydzy można stosować we wszystkich odmianach. Ograniczenia głównie dotyczą takich środków jak Chwastox Turbo 340 SL, Mustang 306 SE, Focus Ultra 100 EC.

Zagrożeniem jest również stosunkowo mała ilość substancji aktywnych. W wielu preparatach występują inne substancje aktywne, ale o tych samych mechanizmach działania. Do zwalczania chwastów jednoliściennych wykorzystuje się głównie nikosulfuron, rimsulfuron oraz foramsulfuron. Są to substancje z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Nawet ich naprzemienne stosowanie nie zapobiega powstawaniu form odpornych chwastów. Podobna sytuacja występuje w przypadku zwalczania chwastów dwuliściennych. Herbicydy często są oparte na substancjach z grupy regulatorów wzrostu, jak np. 2,4 – D, dikamba, fluroksypr. Wybierając mieszaninę herbicydów na chwasty jedno- i dwuliścienne pamiętajmy o dodatku adiuwantów. Koszt zazwyczaj jest niewielki, a ich użycie może znacznie podnieść skuteczność zabiegu, szczególnie w niekorzystnych warunkach. Nie dotyczy to herbicydów w formulacji OD (olejowej).

Zabiegi dzielone


Ciekawym zagadnieniem są też zabiegi dzielone. Szczególnie w przypadku chwastów uciążliwych przynosi to lepsze efekty oraz powoduje słabsze hamowanie kukurydzy. Pierwszy zbieg powinno sie wykonać w fazie 2-3 liści – 50-70% zalecanej dawki herbicydu, a w fazie 6-7 liści pozostałą część herbicydu.
Po fazie 8 liścia walka z chwastami jest niemożliwa, uszkadza kukurydzę. W tej fazie roślina już dobrze zacienia glebę i trudno jest dotrzeć do chwastów. Kukurydza wolno rośnie wczesną wiosną, chwasty szybko ją zacieniaqją pobierając wodę i składniki pokarmowe oraz pochłaniają znacznie więcej promieni słonecznych.

(mf)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CLI 7 maja 2015
zdjęcie: byrev/pixabay.com