Odchwaszczanie zbóż ozimych

W Polsce na około 10 mln hektarów gruntów ornych przypada 7-7,5 mln ha zbóż, z tego ponad 4 mln ha zajmuje uprawa zbóż ozimych. Ich zalety to: m.in. dłuższy okres wegetacji, szybki start wiosną, lepsze wykorzystanie wody, mniejsza wrażliwość na susze niż w przypadku zbóż jarych. Niestety, są też bardziej narażone na zachwaszczenie.

Do najgroźniejszych chwastów zbóż ozimych zaliczamy m.in. miotłę zbożową, wyczyńca polnego (chwasty jednoliścienne) oraz przytulię czepną, chabra bławatka, fiołka polnego, marunę bezwonną, maki czy samosiewy rzepaku (chwasty dwuliścienne).

Regulacja zachwaszczenia zbóż jarych jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku zbóż ozimych, zazwyczaj ogranicza się do zwalczania chwastów dwuliściennych, ponadto w ich przypadku duża część szkodliwych roślin zostaje zniszczona w trakcie upraw przedsiewnych.

Wiosną czy jesienią?


W wypadku zbóż ozimych skuteczniejsze i tańsze jest zwalczanie chwastów jesienią. Wielu rolników jednak stosuje herbicydy wiosną. Taka strategia sprawdziła się np. w ubiegłym roku, kiedy to jesień wybitnie nie sprzyjała stosowaniu środków chwastobójczych z powodu niskiej wilgotności gleby, a także nocnych przygruntowych przymrozków.

Najsilniej narażone na występowanie chwastów są pszenica ozima i pszenżyto ozime, dlatego ich odchwaszczanie jest konieczne. Żyto ozime, ze względu na wysokość roślin oraz szybkie przyrosty, bardzo dobrze konkuruje z chwastami, należy jednak pamiętać, że bez zabiegów herbicydowych nie można liczyć na wysokie plony.

Zwalczanie chwastów wiosną w jęczmieniu ozimym, a szczególnie miotły zbożowej, jest niezwykle trudne ze względu na ograniczony wybór herbicydów. W tym roku na jednak na przeważającym terenie kraju z powodu mroźnej, bezśnieżnej zimy zasiewy jęczmienia ozimego wymarzły.

Wybór herbicydu


Terminy stosowania herbicydów wiosennych są stosunkowo krótkie. Większość można stosować do końca fazy krzewienia lub do początku fazy strzelania w źdźbło. W tym okresie niestety często występują jeszcze nocne przygruntowe przymrozki, co może ograniczyć skuteczność zabiegów.Wybór środków chwastobójczych do użytku w uprawach najpopularniejszych zbóż ozimych, jak pszenica, pszenżyto i żyto, nie stanowi problemu. Na rynku jest wiele preparatów kompletnych czy polecanych mieszanin, złożonych z 2–3 substancji aktywnych.

Niestety, w niektórych regionach Polski występuje miotła zbożowa odporna na herbicydy z grupy ALS. W takich przypadkach rozwiązaniem jest wybór niestety droższego, ale skutecznego środka o innym mechanizmie działania. Coroczne stosowanie herbicydów z tej samej grupy może spowodować pojawienie się odporności miotły zbożowej, co już jest zauważalne m. in w rejonie Warmii i Mazur czy Pomorza.

(mf)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CLI, CRY 14 kwietnia 2016
zdjęcie: agrolok.pl