Odmiana na kiszonkę – nie tylko ilość

Istotnym elementem w uprawie kukurydzy na kiszonkę jest uzyskanie jak najwyższego plonu suchej masy z udziałem kolb co najmniej 50% w s.m. Wysoki udział ziarna w kiszonce ma bezpośredni wpływ na zawartość skrobi. Bardzo ważnym parametrem, często pomijanym, jest strawność masy organicznej, która przekłada się na wydajność energetyczną. Poza wyborem odpowiedniej odmiany, dla jakości kiszonki ważne jest, aby kukurydzę zebrać w dojrzałości kiszonkarskiej, gdy zawartość suchej masy wynosi 30–35%.,
 

Kluczowe parametry jakościowe, które spełniać powinna kiszonka o bardzo dobrej jakości:

  • udział frakcji włókna NDF wpływającego na pobieranie paszy przez zwierzęta powinien wynosić < 45% s.m.
  • wartość frakcji włókna ciężkostrawnego ADF, wpływającego na strawność składników pokarmowych, powinna wynosić< 25% s.m.
  • udział skrobi powinien być > 30% s.m.
  • poziom energii > 0,90 JPM/kg s.m.
     

Odmiana Belido to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy zwracają uwagę na ilość oraz jakość uzyskiwanej paszy. Dzięki silnemu efektowi „stay green” znacznie wydłuża się możliwość zbioru roślin bez negatywnego wpływu na parametry jakościowe kiszonki.

Belido w szybkim tempie wytwarza wysokie i bogato ulistnione rośliny z regularnymi, w pełni zaziarnionymi kolbami. Rośliny wykazują wysoką tolerancję na trudne warunki siedliskowe (gorsze stanowiska, okresowa susza) oraz podwyższoną odporność na wyleganie.

Z analizy kiszonki (zbiór 27.09.2016 r.), przeprowadzonej w Zakładzie Hodowli Bydła i Żywienia Zwierząt UTP w Bydgoszczy wynika, że Belido posiada wybitne parametry jakościowe kiszonki. Warto się zatem zainteresować tą odmianą, planując wiosenne zasiewy. Niżej prezentujemy uzyskane wyniki:

Karta strawności kiszonki przgotowanej z Belido.