Ostatnie dni na złożenie w ARR wniosku o dopłaty do materiału siewnego

Tylko do 27 czerwca br. producenci rolni mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. Dotychczas do ARR wpłynęło ponad 40 tys. wniosków - poinformowała we wtorek Agencja.

Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionym i wysianym (wysadzonym) w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Zastosowanie kwalifikowanego materiału siewnego zwiększa plonowanie upraw, jak również poprawia jakość plonów.

Dopłaty można uzyskać do zboża: pszenicy zwyczajnej, pszenicy twardej, żyta (populacyjnego, syntetycznego lub mieszańcowego), jęczmienia, pszenżyta, owsa; roślin strączkowych - łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego), grochu siewnego, bobiku, soi, wyki siewnej; roślin okopowych - ziemniaków; mieszanek zbożowych i pastewnych, sporządzonych z roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka.

O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach.

Dopłaty udzielane są w ramach pomocy de minimis, tj. nie mogą one przekroczyć 15 tys. euro na gospodarstwo w ciągu trzech lat.

Wnioski przyjmują oddziały terenowe ARR. Można je przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Wniosek można wypełnić poprzez aplikację ELF dostępną na stronie https://elf.arr.gov.pl.

Wnioski na bieżąco są weryfikowane pod względem formalno-prawnym.

Stawki dopłat zostaną określone po upłynięciu terminu ich składania, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w terminie do 30 września. Natomiast środki finansowe zostaną wypłacone w terminie 30 dni od wydania decyzji przyznających dopłaty, najpóźniej do końca 2016 r.

W ubiegłym roku na dopłaty do materiału siewnego ARR przeznaczyła 117 mln zł. Rolnicy złożyli 78,8 tys. wniosków. Dopłatami objęto 1 173 tys. ha powierzchni gruntów rolnych. Dopłata do zbóż i mieszanek zbożowych wyniosła 80 zł/ha, do roślin strączkowych - 130 zł/ha, a do ziemniaków - 400 zł/ha. (PAP)

awy/ zab/