Pierwsze posiedzenie rządowego zespołu ds ASF

Propozycje działań wszystkich służb w celu wzmocnienia kontroli przemieszczania świń i produktów z wieprzowiną, a także miejsc sprzedaży i obrotu tych produktów omawiał w czwartek na swoim pierwszym posiedzeniu Międzyresortowy Zespół ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem ASF - poinformowało MRiRW.

Cytowany w komunikacie ministerstwa szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel za konieczne uznał przyspieszenie redukcji populacji dzików do wymaganego przez UE poziomu 0,5 dzika/km kw. Poinformował także, że zostaną wprowadzone obowiązkowe świadectwa weterynaryjne dla świń, a także mandaty karne dla osób nielegalnie przewożących dziki.

Premier Beata Szydło powołała zespół 11 sierpnia. Jurgiel przypomniał, że celem prac zespołu jest analiza skutków społeczno-ekonomicznych związanych z występowaniem ASF na terytorium Polski.

W skład zespołu - organu pomocniczego rządu - wchodzą sekretarze lub podsekretarze stanu, wyznaczeni przez ministrów: energii, finansów, infrastruktury i budownictwa, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, środowiska oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ministerstwo rolnictwa podało, że członkowie zespołu zostali zobowiązani do przygotowania raportów dotyczących realizowanych przez nich zadań w sprawie łagodzenia skutków ASF oraz wniosków, których realizacja pozwoli na większą skuteczność w egzekwowaniu wymogów bioasekuracji. Raporty mają być przedstawione podczas kolejnego posiedzenia.

Dotychczas w Polsce zanotowano 13 ognisk afrykańskiego pomoru świń - ostatnie stwierdzono w gospodarstwie w gminie Leśna Podlaska w woj. lubelskim, o czym Główny Lekarz Weterynarii poinformował w środę.

W związku z nowymi ogniskami ASF u świń, Komisja Europejska zwiększyła w Polsce strefę, w której obowiązują zaostrzone rygory (obszar ochronny). Strefa wyszła już poza województwo podlaskie (obejmuje tam większość powiatów) i rozciągnęła się również na część województw: lubelskiego i mazowieckiego. (PAP)

zab/ pb/