Plon zależy od siewu

Siew to jeden z elementów agrotechniki, który ma zasadniczy wpływ na przebieg wegetacji. Jeśli zostanie błędnie wykonany, rolnik będzie odczuwał negatywne skutki do samych żniw.
 

Na jakość siewu i wschodów wpływa wiele czynników, m.in. wybrany gatunek rośliny uprawnej, odmiana, parametry materiału siewnego, ilość wysiewu, termin, głębokość, planowana obsada, ochrona, przedplon, posiadany sprzęt, przedsiewne doprawienie gleby, nawożenie i odczyn gleby, przebieg pogody. Błędnych decyzji podjętych jeszcze przed siewem często nie można później nadrobić.
 

Dobór rośliny uprawnej i odpowiedniej odmiany powinien uwzględniać: kierunek użytkowania gruntów, zachowanie prawidłowego płodozmianu, jakość posiadanych gleb oraz presję agrofagów, a także rejon, w jakim położone jest gospodarstwo. Decyzję o wyborze mogą ułatwić listy odmian zalecanych do uprawy na terenie poszczególnych województw, opracowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).
 

Trwają przygotowania do siewu ozimin. Wybór odmian jest bardzo duży. Główną cechą, o jaką najczęściej pytają rolnicy w naszym regionie w tym roku jest zimotrwałość. Wynika to z przebiegu pogody jesienią (długa jesień), zimą i wczesną wiosną, który spowodował, że odmiany o niższej mrozoodporności wypadły. W tym sezonie dużym zainteresowaniem cieszą się takie odmiany, jak:

Jednym z czynników nieprzewidywalnych są warunki pogodowe, można jednak minimalizować ich niekorzystny wpływ na uprawy. Ważne jest prawidłowe przygotowanie roślin do warunków stresowych (np. susza, duże spadki temperatur). Szczególnie istotne jest nawożenie takimi pierwiastkami, jak: potas, fosfor, cynk czy molibden, które wspierają gospodarkę wodną rośliny oraz ułatwiają zimowanie. O dobrym rozwoju systemu korzeniowego – oprócz prawidłowego terminu siewu i jakości uprawy – również decyduje nawożenie. Do produktów podnoszących odporność roślin należą np. Elvita Start, Elvita Cynk czy Elvita NPK 3–10–45. Niewskazane jest natomiast nadmierne nawożenie azotem. Zbyt duże dawki tego pierwiastka skutkują tym, że rośliny mocniej się uwadniają oraz mogą wyrosnąć zbyt duże przed zahamowaniem wegetacji jesiennej, co nie sprzyja dobremu zimowaniu.
 

Nowe odmiany roślin uprawnych cechują się wysokimi parametrami jakościowymi i wielkością plonowania, ale tak naprawdę od rolnika zależy, czy będzie potrafił wykorzystać drzemiący w nich potencjał.

(am)
 

Błędy popełniane podczas siewu i ich skutki

CZYNNIK CZĘSTE BŁĘDY SKUTKI

SPADEK PLONOWANIA

Parametry materiału siewnego

siew materiału siewnego z własnych upraw lub pochodzącego ze źródeł o wątpliwej jakości

 • słaba i/lub nieznana siła kiełkowania
 • brak możliwości uzyskania dopłaty do materiału siewnego z ARR
 • konieczność zaprawiania
 • koszt często wyższy niż w przypadku zakupu kwalifikowanego materiału siewnego

Ilość wysiewu

zbyt gęsty siew

 • sprzyja wyleganiu zbóż
 • rośliny konkurują ze sobą o wodę, składniki pokarmowe, światło
 • w gęstym łanie szybciej rozprzestrzeniają się choroby

Głębokość siewu

za głęboki siew

 • długie wschody lub ich brak
 • rośliny delikatne i bardziej podatne na porażenie przez choroby
 • silna presja chwastów

za płytki siew

 • słaba mrozoodporność w przypadku ozimin
 • sprzyja wyleganiu
 • duże straty nasion

Termin siewu

późny siew

 • pogorszenie zimowania u ozimin
 • pogorszenie wschodów

wczesny siew

 • duże ryzyko porażenia przez choroby u ozimin
 • presja chwastów i szkodników
 • zbyt duży przyrost części nadziemnych u ozimin powoduje pogorszenie zimowania

Przygotowanie gleby do siewu

przesuszona gleba

 • słabe wschody
 • osłabione działanie herbicydów doglebowych

zbrylona gleba

Nawożenie

brak nawożenia przedsiewnego fosforem i potasem

 • osłabione zimowanie, odporność roślin na patogeny chorobotwórcze
 • deficyt składników ułatwiających roślinom znoszenie stresów, np. suszy
 • spadek zdolności ukorzeniania
 • niepełne wykorzystanie nawożenia azotowego

Odczyn gleby

niskie pH (brak wapnowania)

 • pogorszenie struktury gleby
 • utrudnione pobieranie składników pokarmowych
 • zanik życia glebowego

brak analiz prób glebowych

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CRY, CLI 15 września 2016 r.
zdjęcie: fotolia.com