Podrabiany materiał siewny Polska Izba Nasienna przestrzega przed podrabianym materiałem siewnym roślin rolniczych. Wyjątkowo atrakcyjne cenowo oferty mogą stanowić tylko pozorną oszczędność. Niskie plonowanie, podatność na choroby, czy kary i konieczność utylizacji roślin w przypadku wykrycia uprawy GMO to tylko niektóre z przykrych następstw wysiania nasion pochodzących z nielegalnej produkcji.

Jak przestrzega Polska Izba Nasienna, szczególną uwagę i ostrożność rolników powinny zwrócić wyjątkowo atrakcyjne pod względem ceny oferty materiału siewnego. Najczęściej kryje się za nimi produkowany nielegalnie materiał siewny pochodzący spoza Unii Europejskiej, sprzedawany z reguły w przestrzeni internetowych platform zakupowych, pakowany w graficznie łudząco podobne do oryginału opakowania i zawierający fałszywe dokumenty (etykiety). 
 

Wymagania jakościowe

Pochodzący z nielegalnych źródeł podrobiony materiał siewny, produkuje się z materiałów niespełniających wymagań jakościowych. Klient otrzymuje nasiona innych odmian, zaś w przypadku odmian mieszańcowych – nierzadko do worków trafia pokolenie F2. W związku z tym użycie takiego materiału siewnego może nie tylko znacząco obniżyć plony. Jak przypomina Polska Izba Nasienna, wysiew nasion odmian mieszańcowych pokolenia F2 lub dalszego jest zabroniony prawnie. 

W Polsce zakazana jest także uprawa odmian GMO, tymczasem nielegalny materiał siewny może być zanieczyszczony nasionami takich odmian. Warto mieć na uwadze, że odpowiednie służby systematycznie badają uprawy pod kątem występowania odmian GMO na polach uprawnych. Gdy dojdzie do ich wykrycia, rolnikowi grozi nie tylko kara, ale także konieczność utylizacji roślin.
 

Zabronione substancje czynne

Jak ostrzega Polska Izba Nasienna, do produkcji podrobionego materiału siewnego, mogą być wykorzystywane zaprawy nasienne, które zawierają substancje czynne zabronione w Unii Europejskiej, a także podróbki środków ochrony roślin lub wyłącznie barwnik. Nie tylko nie da to nasionom odpowiedniej ochrony, ale także może być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Rolnik, który wysieje nasiona z niedozwoloną substancją, może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 
 

Korzystanie z legalnych źródeł 

Dodatkowo, przypadku nielegalnie wyprodukowanego materiału siewnego, klient z reguły nie ma możliwości reklamacji. To tylko niektóre przykre skutki korzystania z nasion pochodzących z nielegalnej produkcji. Dlatego tak bardzo rekomendowane jest korzystanie ze sprawdzonych i legalnych źródeł, zapewniających możliwość reklamacji w przypadku zastrzeżeń. Przy zakupie nasion, należy pamiętać o zwróceniu uwagi na właściwe oznakowanie materiału siewnego urzędową etykietą gwarantującą, że został on poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji.