Podstawa dawki – skuteczny sposób na zwiększenie opłacalności chowu krów mlecznych W czasach, gdy pojęcie opłacalności ma szczególne znaczenie, warto zwrócić uwagę na to, jak ją zwiększyć. Jednym z aspektów, na które hodowcy mogą mieć realny wpływ, jest ilość i jakość mleka. Dzięki zwiększeniu wydajności mlecznej wzrasta opłacalność chowu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na podstawę dawki paszowej. Według specjalistów jest to pierwszy krok do zwiększenia opłacalności chowu. Dlaczego zwiększenie opłacalności chowu wiąże się bezpośrednio z żywieniem?

Jak wynika z wieloletnich doświadczeń specjalistów w pracy z krowami mlecznymi, a także z badań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, mleczność krów aż w 70% zależy od żywienia.
 

Dobra podstawa dawki – fundament opłacalnego chowu


Fundamentalnym sposobem na opłacalną i stabilną produkcję jest dobra podstawa dawki. Jakie powinny być pasze podstawowe w gospodarstwie?

Dobra podstawa dawki to zadbanie o paszę objętościową oraz wybranie odpowiedniej paszy treściwej. W pierwszej kolejności należy zatroszczyć się o jak najwyższą jakość paszy objętościowej. Znaczenie mają: faza cięcia, terminy oraz technika zbioru, konserwacji i przechowywania. Sianokiszonka, czy kiszonka z kukurydzy o dobrych parametrach pozwalają na osiągnięcie korzystniejszych wyników i po części rekompensują pasze pochodzące z zakupu. Niemożliwe jest jednak uzyskanie za każdym razem takiej samej paszy objętościowej, np. ze względu na różne pokosy. Przekłada się to na zróżnicowane parametry uzyskanej masy. Dodatkowo nawet najlepsza pasza objętościowa nie przełoży się na więcej niż 16 litrów mleka od krowy. Najczęściej jest to około 12 litrów.

Konieczne jest więc dodanie do dawki paszy treściwej. Są nią najczęściej zboża oraz komponenty białkowe. Zboża są jak najbardziej potrzebne, jednak wprowadzają do dawki głównie energię, natomiast mleko bierze się ze zbilansowania białka i energii w całej dawce. Właśnie dlatego największy wzrost ilość mleka obserwujemy, gdy dodamy komponent białkowy. Ma on fundamentalny wpływ na stabilizację produkcji mlecznej.

 

 

Komponenty białkowe


Jakie powinny być komponenty białkowe, aby prowadziły do stabilnej produkcji? Dobrze, by miały powtarzalną strukturę i parametry, były smakowite oraz wysoko przyswajalne, czyli w jak największym stopniu wykorzystywane przez organizm krowy. Wtedy zwierzęta będą zdrowe, płodne i wydajne, ponieważ w większym stopniu zaspokojone zostaną ich podstawowe potrzeby żywieniowe, co z kolei przełoży się na lepszy wynik ekonomiczny dla hodowcy.
 

Amirap Standard – najlepsze podstawowe białko rzepakowe


Odpowiedzią na potrzeby hodowców i ich krów jest Amirap Standard. Wysokobiałkowy komponent białkowy, o najlepszej smakowitości, lepszej od tradycyjnych komponentów przyswajalności białka oraz wyższej energii. Jak to się dzieje, że Amirap Standard jest taki wyjątkowy i tak dobrze spełnia rolę podstawowego białka rzepakowego? Odpowiedzią jest proces obróbki → wyjątkowa na skalę Polski delikatna obróbka, która pozwala na osiągnięcie wyjątkowych parametrów.

Dowodem na to, że Amirap Standard to najlepszy podstawowy komponent białkowy jest jego porównanie z tradycyjnym komponentem, czyli śrutą rzepakową. Przewagi są jednoznaczne: wyższe: przyswajalność i poziom energii oraz najlepsza smakowitość wśród komponentów rzepakowych. (patrz: tabela)Kolejnym dowodem są natomiast opinie hodowców stosujących ten komponent. Zapotrzebowanie hodowców na Amirap Standard jest tak duże, że Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku (pow. brodnicki) zdecydował się na rozbudowę fabryki.

Podsumowując, stabilna produkcja wiąże się z zapewnieniem krowom podstawowych potrzeb żywieniowych oraz ze stabilnymi parametrami. Stabilna produkcja to pierwszy krok do zdrowego i wydajnego stada, czyli do wzrostu opłacalności chowu.