Poletka Pokazowe Agrolok 2019 - film!

Różnorodne gatunki roślin uprawnych, szeroki zakres przeprowadzanych doświadczeń i rzeczowa analiza badań - to wszystko można było znaleźć podczas tegorocznych Poletek Pokazowych przygotowanych przez firmę Agrolok.
 

Wielokierunkowe testy zostały zrealizowane w oparciu o odpowiednio dobrane zabiegi agrotechniczne oraz zastosowane nowości. Praktycznymi informacjami na temat: technologii nawożenia i środkach ochrony roślin z gośćmi podzielili się eksperci marki Elvita. Dzięki ich kompetencjom oraz praktyce, stanowiska poletkowe zagospodarowano tak, aby jak najlepiej zweryfikować potencjał poszczególnych odmian. Prezentowane programy uprawy roślin to najkorzystniejsze propozycje opracowane dla gospodarstw o różnej wielkości i profilach produkcji. Wzajemna wymiana spostrzeżeń podczas pokazów poletkowych stanowi źródło wartościowej wiedzy.

 

 

O skuteczności zaproponowanych rozwiązań można przekonać się osobiście. 
 

Wystarczy wziąć udział w Poletkach Pokazowych tak, jak 2 tys. gości rocznie.
 

Naszych klientów zachęcamy do odwiedzania poletek we wrześniu 2019 r. oraz wiosną 2020 r. - prosimy o kontakt z przydzielonym Przedstawicielem Handlowym!


Zapraszamy do śledzenia naszej zakładki Poletka