Polska wieś kupuje coraz więcej ciągników

Dopłaty rolne skutkują zwiększonymi zakupami ciągników - wynika z badania GUS

Liczba ciągników siodłowych w końcu 2015 roku wyniosła 329,6 tys. sztuk.

Było to o 8,7 proc. więcej niż przed rokiem.

GUS wyliczył, że udział ciągników w wieku do 5 lat wzrósł do 27,0 proc. z 23,0 proc. w 2014 r.

Natomiast udział tych pojazdów w przedziale wiekowym 16 – 30 lat wzrósł do 23,6 proc. z 22,9 proc.

Udział ciągników siodłowych w wieku powyżej 30 lat utrzymał się na tym samym poziomie i wyniósł 5,0 proc. (PAP)

map/ osz/