Pomoc dla hodowców trzody i ryb słodkowodnych - jeszcze w tym roku

Do końca tego roku producenci trzody chlewnej, którzy utrzymują świnie na obszarze objętym programem bioasekuracji oraz hodowcy ryb słodkowodnych otrzymają pomoc - zapowiedziała w środę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski będzie można składać do 14 grudnia 2015 r. w biurach powiatowych ARiMR. Będą one przyjmowane w dzień po publikacji znowelizowanego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. O tym kiedy to nastąpi ARiMR poinformuje w osobnym komunikacie.

"Tak krótki termin przyjmowania wniosków wynika z tego, żeby jak najszybciej wypłacić poszkodowanym pomoc finansową, a całą operację zakończyć do 31 grudnia 2015 r." - poinformowała Agencja.

3 grudnia 2015 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów, które pozwala na udzielenie takiej pomocy.

Wsparcie dostaną rolnicy, którzy w tym roku prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich). Poszkodowani rolnicy otrzymają 300 zł na 1 ha zarybionych stawów w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego.

Finansowa pomoc jest też przewidziana dla producentów rolnych, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, w których były w tym roku utrzymywane świnie. Bez względu na liczbę zwierząt rolnikom zostaną zwrócone wydatki poniesione na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatki poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Pomoc jest udzielana w formie pomocy de minimis w rolnictwie, co oznacza, że jej wysokość nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego.

Wnioski o pomoc, które uprawniają do ubiegania się o takie wsparcie będą udostępnione na portalu internetowym ARiMR, dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw znowelizowanego rozporządzenia dotyczącego zadań Agencji. (PAP)

awy/ pz/