Pomoc dla producentów świń

15 lutego w ARiMR ruszył nabór wniosków o wsparcie dla rolników prowadzących produkcję trzody chlewnej. Jego wysokość to 1000 zł do każdych 10 sztuk prosiąt.

Rolnicy utrzymujący lochy i prowadzący produkcję prosiąt, zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą starać się o wsparcie. Jego wysokość to 1000 zł do każdych 10 sztuk prosiąt, jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego producenta.
 

Dla kogo pomoc?

 

Pomoc przewidziana jest dla producentów, którzy 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy spełniający kryterium średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa, w którym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodzi się minimum 10 prosiąt. Co ważne, zwierzęta te muszą być zgłoszone do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 15 kwietnia br.
 

Warto wiedzieć, że producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek. Jest to niezwykle ważne, ponieważ możliwe jest wnioskowanie o pomoc do pełnej liczby 10 urodzonych prosiąt lub wielokrotności tej liczby. Oznacza to, że jeśli w dniu składania wniosku w gospodarstwie przebywa 16 prosiąt urodzonych w wymaganym terminie, formularz może dotyczyć tylko 10 spośród nich. Pozostałe 6 sztuk można ująć w kolejnym wniosku, o ile w wymaganym terminie urodzą się i zostaną zarejestrowane kolejne co najmniej 4 prosięta. Należy pamiętać, że o pomoc do danej sztuki rolnik może wnioskować tylko raz.
 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

 

Wnioski o wsparcie można składać od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. w powiatowych biurach ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. Decydująca jest data wpływu wniosku do biura.
 

Formularz wniosku, instrukcja jego wypełnienia oraz szczegóły dotyczące wsparcia dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rolnikow-utrzymujacych-lochy-i-prosieta-utrata-plynnosci-covid-19