Poplon na dobry plon i paszę

Mieszanki poplonowe traw są świetnym rozwiązaniem dla gospodarstw prowadzących produkcję mleczną, które borykają się z deficytem pasz objętościowych. Dają cenny surowiec do produkcji wysokojakościowej paszy dla zwierząt. Dodatkowo wypełniają lukę paszową, która w wielu gospodarstwach pojawia się w okresie jesiennym, zanim do skarmiania gotowa będzie kiszonka z kukurydzy.
 

Mieszanki poplonowe traw wysiewa się po zbiorze plonu głównego, którym najczęściej są zboża. Należy je wysiać jak najwcześniej po zbiorze przedplonu, tak, aby ich nasiona trafiły we względnie wilgotną glebę. Ostatecznym terminem jest 20 sierpnia – trawy muszą mieć dość czasu, by wytworzyć odpowiednią ilości masy zielonej. W korzystnych warunkach, przy odpowiedniej wilgotności gleby, już po upływie 6 tygodni od wysiewu możliwe jest uzyskanie pokaźnej ilości zielonki.
 

Mieszanki najlepsze na paszę

Najważniejsze, aby w składzie takiej mieszanki znajdowały się gatunki o szybkim tempie wzrostu. Pożądane jest, aby miały też stosunkowo małe wymagania wodne. Powinny mieć też wysoką zdolność zadarniania powierzchni, co zmniejsza ilość chwastów. Jeśli w planach jest wypas na takim użytku, należy wybierać gatunki odporne na przygryzanie i udeptywanie.
 

Idealną propozycją mieszanki poplonowej traw jest nowa mieszanka jednoroczna Trawiata. Spełnia ona wszystkie wymagania, którymi powinna się cechować dobra trawa poplonowa. W składzie ma 3 odmiany życicy westerwoldzkiej, również tetraploidalnej, o imponującym tempie wzrostu. Trawiata to mieszanka jednoroczna, która już po upływie 6–8 tygodni daje bardzo dużą ilość zielonki o wyśmienitej jakości pokarmowej. Może być wypasana lub użytkowana kośnie, w celu sporządzania bardzo wartościowej kiszonki. Trawiata zapewnia odpowiedni stosunek białka do energii oraz rewelacyjną strawność. W użytkowaniu pastwiskowym odznacza się bardzo wysoką smakowitością i brakiem problemów z pobieraniem przez zwierzęta. Charakteryzuje ją również wysoka odporność na choroby.

 

Poprawa właściwości gleby

Wszędzie tam, gdzie zachodzi proces zubożenia gleb na skutek braku nawozów organicznych lub braku odpowiedniego płodozmianu, bardzo dobre rezultaty dają mieszanki poplonowe, które w składzie mają kilka gatunków roślin, m.in. oleistych, bobowatych, pastewnych czy miododajnych. Takie mieszanki, nazywane międzyplonami ścierniskowymi lub po prostu poplonami, mają działanie fitosanitarne, są przerywaczami płodozmianów oraz wzbogacają glebę w materię organiczną. Dobry międzyplon ścierniskowy może wytworzyć nawet do 30 t/ha biomasy roślinnej. Taka ilość zielonej masy ma ogromny wpływ na poprawę bilansu substancji organicznej w glebie. Ponadto mieszanki poplonowe zwiększają pojemność wodną, mają też w składzie gatunki, które głęboko drenują glebę korzeniami, wydobywając z niej składniki pokarmowe niedostępne np. dla zbóż. Dodatkowo poprawiają strukturę gleby oraz zapobiegają przed erozją wodną i wietrzną. Podnoszą też aktywność biologiczną podłoża.
 

Zarówno mieszanki poplonowe, jak i mieszanka Trawiata mogą być używane na wymaganych przez Unię Europejską obszarach proekologicznych EFA.
 

(kb)

zdjęcie: Fotolia.com