Porównanie technologii ochrony rzepaku
W jesienną agrotechnikę rzepaku ozimego na stałe wpisało się stosowanie fungicydów z funkcją regulatora wzrostu. Już wtedy należy zabezpieczyć rzepak przed chorobami, szczególnie przed suchą zgnilizną kapustnych (Phoma lignam), a funkcja regulacyjna zapewnia wykształcenie odpowiedniego pokroju rośliny przed zimą.

Sucha zgnilizna kapustnych to choroba, która w ubiegłym sezonie spowodowała znaczne spadki plonu. Jesienią widoczna była głównie na liściach w postaci białego nalotu z czarnymi piknidiami. Wiosną dobrze widać było porażenie na pędach, które miejscowo przedwcześnie dojrzewały, co prowadziło m.in. do wykształcenia mniejszej ilości łuszczyn, wytworzenia drobnych nasion, ich osypywania oraz wylegania roślin przed zbiorem. Wszystko to przyczynia się do spadku plonowania o 500-1000 kg/ha, co przy obecnych cenach oznacza stratę nawet kilku tys. zł z ha.
 

Doświadczenia 

W ubiegłym roku na poletkach doświadczalnych firmy Agrolok sprawdzono kilka kombinacji jesiennej ochrony rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych: 
W doświadczeniu, poza rozwiązaniami chemicznymi, znalazło się również rozwiązanie biologiczne. Zabiegi zostały wykonane w fazie 3-4. liścia właściwego (BBCH 13-14). Obliczenia porażenia roślin zostały wykonane 5 tyg. po zabiegu.
 

Wyniki

– Najlepszą ochronę przed suchą zgnilizną kapustnych wykazał Repax Primer. Na poletkach traktowanych tym rozwiązaniem, udział roślin zdrowych przekraczał 99 proc. Wysoką ochronę zapewnił też Repax Strong. Tu udział roślin zdrowych wynosił ponad 96 proc.. Dobrą ochronę zapewniły także dwa pozostałe badane rozwiązania: Repax Sparter oraz metoda biologiczna Fungibactis. W tych przypadkach udział roślin zdrowych na poletkach wyniósł około 90 proc. 

– mówi Marcin Frączkowski, ekspert ds. agrotechnicznych z firmy Elvita.
 

Wnioski


Po tym doświadczeniu część wniosków zgodna jest z wcześniejszymi oczekiwaniami. Repax Primer specjalizuje się w zwalczaniu obu biotypów Phomy, dlatego poleca się go na stanowiska, gdzie presja tej choroby jest najwyższa. Repax Strong silnie reguluje pokrój roślin, więc warto używać go na plantacjach, na których potencjał jesiennego wzrostu jest największy. Repax Sparter oferuje dobrą ochronę i subtelną regulację, dlatego zaleca się go na plantacje nierówne we wzroście, słabsze.

Ciekawe wyniki wykazały działania preparatu biologicznego Elbio Fungibactis. W kolejnych latach udział rozwiązań chemicznych będzie spadał, na szczęście możemy jednak zauważyć, że metoda biologiczna również oferuje bardzo wysoką skuteczność.
(mf)
 

Materiał ukazał się w „Magazynie Najbliżej Rolnika” nr 2/2022 (16)