Postępowanie w biegunkach u cieląt

Spośród wszystkich grup technologicznych bydła cielęta są najbardziej narażone na kłopoty z przewodem pokarmowym, przez co wymagają szczególnego postępowania.
 

Jeśli w grupie cieląt pojawi się problem zdrowotny, należy ustalić jego przyczynę i oszacować skalę zagrożenia. W przypadku gdy u zwierząt wystąpi nagle kaszel, biegunka i utrata apetytu, a do hodowli włączone zostały cielęta właśnie zakupione z zewnątrz, należy niezwłocznie i skutecznie odseparować sztuki chore oraz wdrożyć postępowanie zalecone przez lekarza weterynarii, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania choroby. W miarę możliwości należy zadbać o to, by zajmowały czyste, odkażone pomieszczenia w oddzielnym cielętniku, nienarażone na przeciągi i gwałtowne wahania temperatur. Należy upewnić się, że przyjęły odpowiednią ilość siary w krótkim czasie od urodzenia, co pozwoli im korzystać z naturalnej, biernej odporności. Zanim same wykształcą własny układ odpornościowy, minie jakiś czas, a immunoglobuliny obecne w siarze skutecznie pomagają w walce z drobnoustrojami chorobotwórczymi.
 

Osłabionym cielętom warto podać pasty pobudzające odporność, skutecznym środkiem w walce z odwonieniem jest natomiast pójło powycieleniowe dla krów, dostarczające cennych elektrolitów i glukozy, które w bezpieczny sposób wspomagają pracę układu immunologicznego. Ważne, by wybrany preparat był łatwy w podaniu, możliwy do rozrobienia w wodzie lub mleku. Poza wirusami i bakteriami przyczyną biegunek mogą być niezwykle groźne mykotosyny, czyli metabolity pleśni, dlatego niedozwolone jest podawanie cielętom pasz wątpliwej jakości, zanieczyszczonych. Nie należy również zbyt wcześnie wprowadzać konserwowanych pasz objętościowych, ponieważ dieta cieląt w pierwszych tygodniach powinna ograniczyć się do mleka lub dostosowanego do wieku preparatu mlekozastępczego, smakowitego musli i odżywczej mieszanki pełnoporcjowej CJ, wspomaganej dobrym sianem. Zwierzęta powinny mieć stały dostęp do wody, a pasze i mleko pobierać często, ale w małych ilościach. Podczas odpajania należy pamiętać o fizjologicznej pozycji, w której rynienka przełykowa odprowadza mleko bezpośrednio do trawieńca – dlatego cielęta należy poić z uniesionego wiadra ze smoczkiem. Stawianie wiadra na ziemi spowoduje dostanie się mleka do żwacza, gdzie ulegnie ono fermentacji, powodując groźne wzdęcia i biegunki.
 

Zdrowotność cieląt warto wspierać również poprzez stosowanie dobrego premiksu z żywymi kulturami drożdży, który wspomaga wzrost i rozwój oraz działa stymulująco na odporność.

(mcz)
 

Materiał ukazał się w „Magazynie Najbliżej Rolnika” nr 1/2018 (4)