Potas – pierwszy składnik wiosną. Jak wykorzystać jego potencjał? Potas jest składnikiem pokarmowym akumulowanym głównie w zielonych częściach roślin, czyli łodygach oraz liściach. Dlatego rośliny budujące dużą masę nadziemną mają wysokie zapotrzebowanie na potas, a okres najintensywniejszego pobierania tego składnika przypada podczas budowania części nadziemnych. Z tego względu w roślinach ozimych: rzepaku i zbożach czas największego zapotrzebowania na ten pierwiastek przypada wiosną, do fazy kwitnienia.
 
Źródło: DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN. Nawożenie dawki; https://iung.pl/dpr/Mat_szkoleniowe/5.pdf; [Dostęp: 31.01.2023]

Źródło: DOBRE PRAKTYKI ROLNICZE NA OBSZARACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA AZOTANY POCHODZENIA ROLNICZEGO, TZW. OSN. Nawożenie dawki; https://iung.pl/dpr/Mat_szkoleniowe/5.pdf; [Dostęp: 31.01.2023] 


Potas to składnik, którego brakuje w naszych glebach. Wynika to z jego mobilności, najlepiej zatrzymywany jest na glebach ciężkich: gliniastych czy ilastych bądź glebach o wysokiej zawartości próchnicy. Tych jednak w Polsce jest niewiele. Ponad połowa krajowych gleb to gleby piaszczyste, o niskiej i bardzo niskiej zasobności w potas, w przypadku których ryzyko wymywania jest najwyższe.

Warto tu również dodać, że kilkadziesiąt dni z zatrzymaną wegetacją roślin może dodatkowo przyczynić się do przemieszczania potasu poza zasięg systemu korzeniowego. To kolejny powód, aby w nawożeniu roślin ozimych dzielić dawki potasu na okres przedsiewny oraz pogłówny wiosenny i nie trzeba przekonywać do tego większości plantatorów.

Dlaczego nie sam potas, a w odpowiedniej proporcji do innych składników?

Podział dawek nie tylko powoduje mniejsze straty potasu, ale również zabezpiecza rośliny przed  nadmierną jego dominacją nad pozostałymi składnikami pokarmowymi pobieranymi przez system korzeniowy. Potas wnika do roślin nawet wbrew gradientowi stężeń, co może powodować obniżenie pobierania innych składników pokarmowych, szczególnie tych w formie jonów dodatnich, takich jak wapń czy magnez.

Istotnym sposobem na ograniczenie antagonizmów występujących pomiędzy potasem a magnezem, oraz potasem i wapniem jest jednoczesne podanie tych składników w odpowiednich proporcjach. Pozwala to na pobranie ich przez rośliny w odpowiedniej ilości, bez ryzyka strat i daje lepszy efekt plonotwórczy.

Razem z potasem podaj siarkę, wapń i magnez 

Jakie inne składniki pokarmowe warto dostarczyć w okresie wczesnowiosennym, oprócz potasu? Między innymi wapń, magnez i siarkę. Pozwalają one na lepsze wykorzystanie azotu w okresie wiosennym. Warto tu również wspomnieć o ważnej roli wapnia w rzepaku. Jest on bowiem pobierany w podobnej ilości, co azotu (ok. 50 kg CaO na 1 tonę nasion i słomy).

Gleba, nawet w sytuacji obojętnego odczynu, nie jest w stanie zapewnić tak ogromnej podaży tego pierwiastka. Warto nadmienić, że optymalny odczyn gleby nie jest tożsamy z odpowiednią ilością wapnia przyswajalnego dla roślin. Dlatego w nawożeniu rzepaku warto zwrócić uwagę również na wapń, ponieważ jego większa ilość w glebie, zwiększa pulę wapnia dostępnego dla roślin.

Pamiętajmy również, że dostępność wapnia w okresach suszy będzie malała z uwagi na obniżoną transpiracje, a to właśnie ten pierwiastek stabilizuje struktury białkowe, błony komórkowe oraz micele, utrzymując rośliny w stanie właściwego uwodnienia. Możemy zatem uznać, że to właśnie obecność potasu i wapnia stanowi pełen mechanizm umożliwiający roślinom przetrwanie okresowych niedoborów wody.

Granulowany nawóz Elplon Sprint

Połączeniem bogatego składu oraz bardzo dobrej rozpuszczalności jest nawóz Elplon Sprint. Zawiera on w swoim składzie 30% tlenku potasu, 22% tritlenku siarki, 15% tlenku wapnia, 3% tlenku magnezu oraz 5,5% tlenku sodu, dobrane w odpowiedniej proporcji, co ogranicza występowanie antagonizmów podczas pobierania składników. Wyróżnia się świetną rozpuszczalnością, co osiągnięto dzięki odpowiedniemu procesowi produkcyjnemu. Nawóz zamknięto w owalnej granuli ułatwiającej precyzyjny wysiew.


 


Nadchodzi wiosna, czyli okres aplikacji nawozów. Nie zapominajmy o wniesieniu zbilansowanej ilości składników pokarmowych (co jest zgodne z założeniami prawa minimum Liebiga), a więc nie tylko azotu, ale również potasu, siarki, magnezu, czy wapnia, bo niedobór któregokolwiek z nich będzie ograniczał plonowanie.