Potas zapobiega stresom wodnym

Rośliny uprawne w Polsce wykazują wysokie zapotrzebowanie na potas. Niestety, nie pokrywa się to ze średnim zużyciem nawozów potasowych na naszych polach. Tymczasem pierwiastek ten jest w istotny sposób wspomaga roślinę m.in. w okresach niedoboru wody.

Potas jest jednym z najważniejszych składników dla roślin. Na 1 ha użytków rolnych w Polsce stosuje się średnio ok. 25-30 kg K2O. Skala stosowanych rozwiązań zaspokaja jednak zaledwie 40-50 proc. zapotrzebowania.

Potas ma bezpośredni wpływ na wzrost, rozwój, a w konsekwencji na plonowanie roślin. Jest zazwyczaj pobierany w podobnych ilościach jak azot, choć niektóre rośliny mają wyższe bądź niższe zapotrzebowanie na potas w porównaniu do azotu. Potas reguluje gospodarkę wodną roślin, pozytywnie wpływa na transport składników mineralnych, syntezę białek, węglowodanów i kwasów nukleinowych.

Rośliny dobrze zaopatrzone w potas są odporniejsze na stresy zewnętrzne, w tym na suszę. Potas bowiem gromadzony jest w soku komórkowym i zmiany jego stężenia decydują o otwieraniu bądź zamykaniu aparatów szparkowych. Dlatego rośliny dobrze zaopatrzone w potas lepiej znoszą okresy niedoboru wody. Zagęszczone soki komórkowe trudniej zamarzają, dlatego rośliny mają lepszą mrozoodporność. Dodatkowo ściany komórkowe są grubsze, przez co rośliny są mniej wrażliwe na wyleganie.

Potas w glebie występuje w formie jonów K+. Na glebach lekkich o małej pojemności kompleksu sorpcyjnego może dochodzić do dużych strat w wyniku wymywania. Dlatego też potas jest zalecany głównie przedsiewnie z dobrym wymieszaniem na głębokości 5-15 cm. Na glebach lekkich w uprawach roślin ozimych około 40% potasu warto wnieść wczesną wiosną.

Potas jest najczęściej wnoszony w formie chlorku potasu (sól potasowa), rzadziej w formie siarczanu. Niektóre rośliny nie tolerują chlorów (ziemniaki, warzywa), dlatego pod te rośliny lepiej stosować siarczan potasu. Zdecydowana większość nawozów wieloskładnikowych (popularne NPK) zawiera potas w formie chlorków. Wysoką zawartość tego pierwiastka występuje w składzie nawozów organicznych. Nawozy potasowe można mieszać z nawozami fosforowymi, jednak wysiew może być nierównomierny.

(mf)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CLI 16 lipca 2015
zdjęcie: eutrophication&hypoxia/flickr.com