Prawidłowe bilansowanie TMR-u

Coraz większą popularność zyskują wozy paszowe. To sposób na zwiększenie wydajności mlecznej czy znaczne skrócenie czasu karmienia krów. Do inwestowania w nowy sprzęt zachęcają także dotacje unijne. By móc w pełni wykorzystać możliwości maszyny należy tak zbilansować dawkę, by zwierzęta jak najczęściej przeżuwały paszę. Trzeba zatem pamiętać o prawidłowej strukturze TMR-u.

Do pasz poprawiających strukturę dawki zaliczamy głównie słomę. Korzystny wpływ mają także sianokiszonki z traw czy lucerny. Niewielki dodatek słomy, ok.1 kg/szt. dziennie, podnosi udział włókna w dawce, poprawiając tym samym strukturę paszy.

Przygotowanie


Podczas wprowadzania słomy do dawki należy zwrócić szczególną uwagę na jej jakość. Nie wolno używać spleśniałej czy zgniłej, gdyż może to prowadzić do zatruć zwierząt. Nie bez znaczenia jest także czas mieszania TMR-u w wozie paszowym. Zbyt długie prowadzi do nadmiernego rozdrobnienia paszy, przez co jej struktura ulega znacznemu pogorszeniu. Taka pasza może powodować kwasicę.

Bardzo dobrą praktyką stosowaną w niektórych stadach jest wstępne pocięcie słomy na sieczkę długości 3-4 cm. Metoda ta znacznie ogranicza czas potrzebny na dokładne wymieszanie składników TMR-u, zmniejszając ryzyko ich nadmiernego rozdrobnienia. Najczęściej jednak hodowcy wrzucają całe baloty słomy do wozu mając nadzieję, że ten potnie ją właśnie na takie fragmenty. Mało kiedy się to udaje, a czas mieszania paszy znacząco się wydłuża, co może negatywnie wpłynąć na strukturę dawki oraz podnieść zużycie paliwa. Generuje to dodatkowe koszty. Zachowanie prawidłowej struktury paszy zmusza krowę do częstszego przeżuwania i wydzielania większych ilości śliny. Przy prawidłowo zbilansowanej dawce oraz przy zachowaniu odpowiedniej struktury paszy krowy potrafią wyprodukować od 120-180 l śliny na dobę, która ma naturalne działanie buforujące ph żwacza. Taka jej ilość zawiera około 1 kg kwaśnego węglanu sodu, który jest bardzo silną substancją buforującą, przez co w naturalny sposób zapobiega występowaniu kwasicy.


Zgodnie z przeznaczeniem


Stosowanie systemu TMR znacznie usprawnia pracę w gospodarstwie, jednak niesie za sobą również pewne ograniczenia. Największymi z nich są stare budynki które często wymagają przebudowy, by można było do nich wjechać takim sprzętem. Należy również pamiętać, że skład TMR musi być dostosowany do grupy technologicznej bydła. Karmienie jednakową dawką krów w laktacji i krów zasuszonych oraz jałówek doprowadzi do nadmiernego otłuszczenia się krów zasuszonych i jałówek. Jest to bezpośrednią przyczyną wielu chorób metabolicznych, głównie ketozy. Dawka dla krów w laktacji zawiera duże ilości wapnia, a nadmiar tego pierwiastka w zasuszeniu znacząco podnosi ryzyko występowania zalegania poporodowego.

Prawidłowe stosowanie systemu TMR w żywieniu bydła znacznie usprawnia pracę w gospodarstwie oraz korzystnie wpływa na zdrowie i produkcję zwierząt, dlatego wozy paszowe będą z pewnością coraz częstszym widokiem w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła.

(kw)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CLI 29 października 2015
zdjęcie: U.S.DepartmentofAgriculture/flickr.com