Protina zmienia się w Prosoję

Dobiega końca rozbudowa Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku. Powstanie nowej linii produkcyjnej, to jednak nie jedyne zmiany zachodzące w fabryce. Produkty linii Protina zmieniają swoją nazwę. Powstające w oparciu o innowacyjną technologię komponenty paszowe wytwarzane z nasion soi, spotkamy teraz pod nową nazwą – Prosoja.
 

W połowie 2018 roku na paszowej mapie Polski powstał nowy punkt – Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku. Jego budowa była odpowiedzią na rosnący popyt na komponenty paszowe spełniające wymagania nowoczesnej produkcji zwierzęcej, politykę bezpieczeństwa białkowego zakładającą rozwój produkcji i przetwórstwa europejskich roślin białkowych oraz na rosnące zainteresowanie produktami bez GMO w żywieniu zwierząt.
 

Od ponad trzech lat, dzięki stałemu i ściśle monitorowanemu procesowi, w ZUBR-ze powstają komponenty spełniające wymagania nowoczesnej produkcji zwierzęcej, cechujące się wysokimi walorami smakowymi, wysoką strawnością i wygodą przy komponowaniu dawki. Co więcej, są to produkty polskie, naturalne, powstające bez udziału substancji chemicznych, sprzedawane w większości na polski rynek. Linia produktów rzepakowych Amirap promuje się znakiem Produkt Polski, a sojowa Protina – Jestem Stąd.
 

Oczekiwania rynku cechuje jednak tendencja do ciągłych zmian. Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku stara się za nimi nadążać, jednocześnie realizując przyjętą na starcie misję związaną z dbałością o białko. Dzięki temu w 2022 roku w ZUBR-ze zakończy się budowa kolejnej linii produkcyjnej, co umożliwi wytwarzanie zupełnie nowych komponentów paszowych.

Zmiany zajdą również w przypadku istniejącej już linii produktów sojowych – Protiny. Choć sam ich skład pozostanie niezmieniony, modyfikacji ulegnie nazwa linii. Obecna Protina staje się Prosoją. W związku z tym dotychczasowe Protina Fat i Protina Standard na rynku będą występowały pod nazwami: Prosoja Fat i Prosoja Standard.
Protina zmienia się w Prosoja

Zmiana ta podyktowana jest dwiema kwestiami. Pierwsza z nich związana jest z misją założycieli ZUBR-a, którzy od samego początku bardzo mocno starają się podkreślać w swojej działalności znaczenie soi. Obecnie, w związku z rosnącym zainteresowaniem soją, inwestorzy chcą akcentować to jeszcze bardziej, podkreślając jednocześnie swoją współpracę ze Stowarzyszeniem Polska Soja, z którym wspólnie realizują politykę dbałości o soję. Drugi powód zmiany wiąże się natomiast z powstaniem kolejnej linii produkcyjnej i rozbudową fabryki, dającymi okazję do odświeżenia istniejącej już linii.