Przed zbiorem ziemniaków i buraków

Kampania buraczana i wykopki za pasem. Pora na ostatnie zabiegi przed zbiorem ziemniaków i buraków cukrowych. Hodowcom bydła polecamy też obsianie użytków zielnych szybko rosnącymi i wymarzającymi trawami jednorocznymi, świetnymi na zielonkę.

Z powodu wilgotnej pogody rośnie presja chorób – zarazy ziemniaka i alternariozy. Odmiany wczesne są już wykopywane, natomiast na odmianach późnych lub późno wysadzonych możliwe są jeszcze zabiegi fungicydowe. Faza zasychania naci oznacza zabieg desykacji i – w razie potrzeby – zwalczanie wtórnego zachwaszczenia plantacji. Polecamy użycie środków: Reglone 200 SL i Quad-Glob 200 SL.

W celu uzyskania jak najlepszego plonu można na plantacjach zastosować zabiegi dolistne, np.:

• 1 zabieg: Elvita Alga 1 l/ha + Elvita NPK 3–10–45 3 kg/ha,
• 2 zabieg: Elvita Ziemniak 3 kg/ha + Elvita Antystres 1 l/ha.

W większości rejonów uprawy PIORIN sygnalizuje zagrożenie plantacji chwościkiem buraka. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność powietrza połączona z temperaturą powyżej 25°C.

Do zwalczania szkodników buraka cukrowego zalecamy pyretroidy lub preparaty zawierające chloropiryfos.

Jakość i wysokość plonu podniosą zabiegi dolistne. Przypominamy o terminach zasilania plantacji produktami Elvita:

• pakiet trzyzabiegowy:

Elvita Burak 5 kg/ha + Elvita Siarczan magnezu (w stężeniu do 5%), około 10 kg/ha
Elvita NPK 3–10–45 3 kg/ha + Elvita Antystres 1 l/ha

  • pakiet dwuzabiegowy:

Elvita Burak 5 kg/ha + Elvita Siarczan magnezu (w stężeniu do 5%), około 10 kg/ha
Elvita NPK 3–10–45 3 kg/ha + Elvita Antystres 1 l/ha

  • pakiet jednozabiegowy:

Elvita Burak 3 kg/ja + Elvita Amino 1 l/ha + Elvita Siarczan magnezu (w stężeniu do 5%), około 10 kg/ha

Wszystkich hodowcom, którym brakuje zielonki dla bydła, polecamy szybkorosnące, wymarzające zimą trawy jednoroczne Futtertrio lub życicę westerwoldzką.