Przygotowanie cieczy roboczej Łączenie zabiegów jest obecnie powszechną praktyką. Wśród licznych korzyści są m. in. oszczędność czasu, jak również ograniczenie kosztów związanych bezpośrednio z zabiegiem. Najczęściej mieszaniny zbiornikowe wykonuje się w uprawie roślin takich jak np. rzepak, które wymagają wielu zabiegów. Często zapomina się, jak ważną rolę pełni ciecz robocza.


Możliwość mieszania wielu komponentów zależy od kilku czynników. Składniki cieczy roboczej muszą się ze sobą dobrze mieszać, nie mogą tworzyć się osady, ponieważ uniemożliwiają one wykonanie zabiegu. Niektóre produkty nie tolerują innych tzn. mimo że mieszanina nie budzi wątpliwości, może dochodzić do częściowego rozkładu lub blokowania substancji aktywnych, co obniża skuteczność zabiegu. Ważna jest również selektywność rośliny uprawnej. 

W ostatnich latach doszło do wycofania wielu substancji aktywnych. Pod tym względem najbardziej ucierpiał segment insektycydów. W uprawie rzepaku wycofane zostały bardzo popularne i skuteczne insektycydy, a te, które pozostały, w opinii wielu rolników cechują się słabszą skutecznością.

Może ona wynikać z nieodpowiedniego pH cieczy roboczej. Istniejące obecnie na rynku insektycydy, w tym najpowszechniejsze, oparte na substancjach z grupy pyretroidów czy acetamipryd, wymagają pH cieczy roboczej na poziomie 4-6. Tymczasem przeważnie jest ono znacząco wyższe. Wykorzystywana najczęściej woda z kranu ma odczyn na poziomie 7-7,5. Woda z innych źródeł nierzadko może mieć niższą twardość, nie oznacza to jednak znacznego spadku pH.

Warto także dodać, że wyższe pH nie powoduje pogorszenia mieszalności insektycydów, jednak obniża ich skuteczność. Możemy to zaobserwować m.in. przy wspólnym stosowaniu ich z nawozami dolistnymi zawierającymi duże ilości boru czy cynku. Takie nawozy mają zazwyczaj bardzo wysokie pH i po ich dodaniu ciecz robocza może wskazać pH na poziomie 8-9. 

Przy tworzeniu mieszanin zbiornikowych dobrze jest korzystać z papierów lakmusowych, które szybko określą nam odczyn wody używanej w zabiegach oraz odczyn mieszanin zbiornikowych. Następnie, zanim zaczniemy dodawać pozostałe składniki, warto uregulować odczyn cieczy. Od lat na rynku można spotkać wiele produktów obniżających pH cieczy. 

Dlatego obecnie w jednym zabiegu stosowane są np. fungicydy, insektycydy, nawozy dolistne i kondycjonery wody. Warto w tym miejscu nadmienić, że występują nawozy dolistne, które dodatkowo pełnią funkcję kondycjonera wody. Zaliczyć do nich możemy produkt Elvita Aktiwer – nawóz zawierający w swoim składzie: azot, fosfor, potas, wapń oraz mikroelementy.

Bogaty skład sprawia, że Elvita Aktiwer kompleksowo zaopatruje roślinę w niezbędne składniki pokarmowe. Wapń zastosowany w nawozie, ma neutralny wpływ pod kątem odczynu, a pozostałe składowe wpływają na silną redukcję odczynu (1% roztwór Elvita Aktiwer wykazuje odczyn ~ 3,0). Ułatwia to tworzenie mieszaniny, ponieważ zmniejsza ilość preparatów dodawanych do zbiornika, oraz stwarza optymalne warunki do działania insektycydów


Materiał ukazał się w „Magazynie Najbliżej Rolnika” nr 1/2023 (17)