PSL przeciw ratyfikacji umowy UE-Kanada bez zgody członków Unii

Zdaniem PSL umowa CETA między UE a Kanadą może wejść w życie bez zgody państw członkowskich. Taki tryb może być zastosowany przy niekorzystnej dla rolników umowie między UE a USA, dlatego Sejm powinien podjąć uchwałę ws. sprzeciwu wobec trybu ratyfikacji CETA - uważają ludowcy.

Negocjacje nad umową gospodarczo-handlową UE-Kanada CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) zakończono we wrześniu 2014 r. Na początku lipca Komisja Europejska formalnie zaproponowała państwom członkowskim, by ją podpisały. Po tym jak to zrobią i przegłosuje ją PE, będzie ona mogła wejść tymczasowo w życie. Ostateczna ratyfikacja należeć ma jednak do parlamentów krajowych. Wcześniej nie było jasne jak umowa zostanie zakwalifikowana, czy jako umowa unijna, czy jako mieszana unijno-międzypaństwowa. Od tego zależy tryb jej ratyfikacji.

Według ludowców istnieje obawa, że umowa między Unią a Kanadą wejdzie w życie bez zgody państw członkowskich UE. Zdaniem wiceszefa klubu PSL Marka Sawickiego, Rada Europejska proponuje, by umowa CETA weszła w życie za zgodą europarlamentu i bez ratyfikacji przez państwa członkowskie. "W konsekwencji w podobnym trybie ma być przyjmowana umowa handlowa między UE a Stanami Zjednoczonymi TTIP (...) negocjowana w tajemnicy od 2013 roku" - mówił na czwartkowym briefingu w Sejmie.

W opinii byłego ministra rolnictwa obie umowy stanowią "bardzo poważne zagrożenie dla rolnictwa". "Szczególnie dla rolnictwa europejskiego, w tym dla rolnictwa polskiego" - sprecyzował.

Sawicki zaznaczył, że wartość polskiego eksportu rolnego w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła kilkakrotnie, z czego 80 proc. - jak dodał - trafia na rynki unijne. W ocenie polityka Stronnictwa jeśli Stany Zjednoczone, które "nie przestrzegają standardów unijnych", uzyskają dostęp do europejskiego rynku, to polski eksport będzie zagrożony.

W projekcie uchwały Sejmu ws. "sprzeciwu wobec trybu ratyfikacji umowy między UE a Kanadą - bez zgody państw członkowskich", napisano, że zawarcie umowy CETA "stanowi przygotowanie" do podpisania umowy TTIP. "Sejm RP stoi na stanowisku, że do ratyfikacji umowy potrzebna jest ratyfikacja przez wszystkie państwa tworzące Unię Europejską" - zaznaczono w projekcie, który przygotowali ludowcy.

Poseł podkreślił, że "nie widać aktywności rządu" w sprawie zwiększenia eksportu na rynki poza UE, a z drugiej strony - jak mówił Sawicki - jest ciche przyzwolenie rządu na szybkie wejście w życie zarówno umowy CETA, jak i TTIP.

Sawicki tłumaczył, że ludowcom zależy, by Sejm zajął się projektem uchwały na trwającym posiedzeniu. "Będziemy apelowali do marszałka (Sejmu), o to, żeby jeszcze dzisiaj stosowne komisje mogły zająć się tą uchwałą, byśmy mogli głosować ją jutro" - zaznaczył.

Negocjacje umowy handlowej pomiędzy UE i USA TTIP trwają od 2013 r. Ich celem jest stworzenia największej strefy wolnego handlu na świecie. Żeby tak się stało, mają zostać ujednolicone normy techniczne oraz usunięte bariery w handlu po obu stornach Atlantyku po to, żeby obniżyć koszty dla eksporterów, importerów i inwestorów.

Wokół TTIP narosło szereg kontrowersji - dotyczących utraty miejsc pracy czy łamania demokratycznych zasad. W 2016 r. organizacja Greenpeace opublikowała też poufne dokumenty z negocjacji, oceniając, że planowana umowa przyczyni się do obniżenia obowiązujących w UE norm bezpieczeństwa żywności i standardów środowiskowych. (PAP)

gł/ as/