Pszenica jara Alibi - debiutantka pełna zalet

Pszenica jara Alibi to nowość zarejestrowana przez Hodowlę Roślin Strzelce w roku 2019. Pszenica w czteroleciu doświadczeń rejestrowych oraz porejestrowych cechowała się wysokim i stabilnym plonowaniem utrzymującym się średnio na poziomie od 100 do 104 % wzorca. 


Alibi jest odmianą o średnio-późnym terminie kłoszenia oraz dojrzewania. Rośliny charakteryzują się średniej długości źdźbłem. W doświadczeniach COBORU rośliny osiągnęły wysokość 91 cm, zaś ich odporność na wyleganie została oceniona na 7 w skali dziewięciostopniowej. Pszenica jara Alibi posiada dobry profil zdrowotnościowy. Doświadczalnictwo COBORU wykazało, że spośród badanych w roku 2020 odmian pszenicy jarej najlepszą odpornością na rdzę brunatną wykazała się właśnie odmiana Alibi.
 

Odporność odmiany Alibi na choroby w skali dziewięciostopniowej (COBORU):


 

Bardzo dobry plon uzyskiwany jest dzięki wysokiej masie ziaren. Badania COBORU dowiodły, że kolejny sezon z rzędu Alibi osiągnęła najwyższą MTZ wśród wszystkich testowanych odmian. W tym roku MTZ w przypadku Alibi wynosiła 49g, natomiast odmiana o najniższej MTZ osiągnęła zaledwie 36,2g. Ponadto ziarno Alibi posiada bardzo dobre wyrównanie.
 

Doświadczenia własne hodowli pod kątem zimotrwałości wykazały, że odmiana Alibi może być wysiewana jako przewódka.