Resztki pożniwne po kukurydzy – ile nawozu pozostaje na polu?

500 zł z każdego hektara – aż tyle mogą wynieść oszczędności wynikające z właściwego zagospodarowania resztek pożniwnych po kukurydzy. Roślina ta pozostawia po sobie nawet 15 ton suchej masy resztek pożniwnych zawierających m.in. azot, fosfor i potas. Stanowią one źródło materii organicznej, magazyn składników pokarmowych, a także poprawiają właściwości stanowiska. Z drugiej strony bytujące w resztkach pożniwnych patogeny mogą zagrażać uprawom następczym.

Jak zatem wykorzystać ich potencjał?

Intensywny rozwój hodowli i powstające nowe odmiany kukurydzy przyczyniły się do zwiększenia areału uprawy tego gatunku w Polsce. Obecnie zajmuje ona ok. 1,3 mln hektarów. W strukturze zasiewów dominuje kierunek ziarnowy – ok. 750 tys. ha, co stwarza nowe możliwości, jak również zagrożenia w postaci bardzo dużej podaży resztek pożniwnych.
 

Skuteczny rozkład resztek pożniwnych – jak zaoszczędzić na nawożeniu?

Po zbiorze kukurydzy na hektarze pola pozostaje od 10 do 15 t suchej masy. To zasobne źródło materii organicznej, w której zawarte są pożądane składniki pokarmowe. Zalicza się do nich azot na poziomie 80-180 kg, 20-45 kg fosforu, 100-300 kg potasu oraz inne makro- i mikroelementy, które zostaną udostępnione dla roślin następczych w kolejnych sezonach uprawy. Jednak tylko skuteczna mineralizacja resztek pożniwnych pozwala na wygenerowanie oszczędności związanych z nawożeniem.
 

Szybki rozkład resztek pożniwnych – dlaczego jest tak ważny?

Pozostawiona na polu sucha masa to ogromny potencjał dla plantatora, ale również pewne zagrożenie, szczególnie w kontekście bytowania szkodników, zwłaszcza omacnicy prosowianki, a także chorób – głównie tych wywoływanych przez grzyby z rodzaju Fuzarium. Kolejne zagrożenie wynika z żerowania zwierzyny łownej, która uszkadza zasiewy następcze. Co więcej problemy mogą wynikać także ze wschodów zakładanej plantacji, ponieważ resztki pożniwne absorbują duże ilości wody. W związku z tym tak ważne jest ich szybkie i skuteczne rozłożenie.
 

Efektywny rozkład resztek pożniwnych – zalecane rozwiązania

Wyróżnia się trzy metody przyspieszające ten proces: dwie pośrednie i jedną bezpośrednią. W pierwszą z nich wpisuje się podniesienie poziomu pH gleby, jeżeli jest ono niewłaściwe. Wówczas bakterie odpowiedzialne za rozkład resztek kukurydzy szybciej się namnażają. Drugim pośrednim sposobem jest dostarczenie dodatkowej dawki nawozów azotowych. Drobnoustroje glebowe potrzebują tego pierwiastka, aby szybko i produktywnie zmineralizować słomę, a jego deficyt znacznie zmniejsza tempo i efektywność tego procesu. Kolejne rozwiązanie polega na wniesieniu dodatkowej puli mikroorganizmów glebowych, które bezpośrednio wpływają na rozkład resztek pożniwnych, dostarczając pożądane dla procesu mineralizacji i humifikacji mikroorganizmy. Wykorzystanie pełnego potencjału resztek pożniwnych przy jednoczesnym zmniejszeniu zagrożenia, jest możliwe dzięki zastosowaniu zestawu Elbio Terra + Elvita Humus Plus. Stanowi on doskonałe połączenie żywych mikroorganizmów i kwasów organicznych w jednym rozwiązaniu. Pierwszy z produktów wnosi siedem różnych szczepów bakterii nakierowanych na rozkład materii organicznej, natomiast drugi stwarza doskonałe środowisko bytowania pożądanych bakterii, dzięki temu doskonale sprawdzają się w zagospodarowaniu resztek pożniwnych.