RGT Bilanz – pszenica ozima polecana w trudnych warunkach
Wielu rolników przy wyborze odmiany pszenicy ozimej sugeruje się wynikami doświadczeń COBORU oraz stworzoną na tej podstawie Listą Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ). Aż w 11 z nich polecany jest RGT Bilanz – stosunkowo młoda odmiana pszenicy ozimej, zarejestrowana w 2017 r. W ubiegłym roku, który był bardzo trudny w produkcji pszenicy – RGT Bilanz zdobył rekomendację do uprawy w największej liczbie województw.Czym spowodowane jest to uznanie?

 
Źródło: COBORU
 
Wysoki plon pszenicy ozimej w różnych warunkach
RGT Bilanz to odmiana pszenicy ozimej badana przez COBORU od kilku sezonów. Za każdym razem wyniki te były pozytywne. Analizując poziom plonowania w wieloleciu, zauważalna jest niezwykła stabilność RGT Bilanz. Średni plon utrzymuje się na poziomie od 102% do 106% wzorca, co sprawia, że zawsze jest ona zaliczana do najwyżej plonujących odmian pszenicy ozimej. 
 
 
W związku z bardzo zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi w kraju, które zmieniały się na przestrzeni lat, COBORU prowadzi doświadczenia odmianowe pod wieloma względami np. w różnych warunkach uwilgotnienia gleby lub z zastosowaniem różnych przedplonów. W ciągu ostatnich dwóch sezonów wiele rejonów w Polsce dotkniętych zostało suszą. Wyniki plonowania w 2018 roku podzielono na dwie grupy: rejony dotknięte suszą, tereny, gdzie susze nie wystąpiły.
 
Źródło: COBORU 2018
 
Analiza wyników wykazała, że RGT Bilanz zajął 1. miejsce pod względem plonowania w rejonach bez suszy z plonem: 93,3 dt na poziomie A1 oraz 107,8 dt/ha na wysokim poziomie agrotechniki. W warunkach suszy RGT Bilanz na obu poziomach agrotechniki plonował powyżej wzorca, uzyskując plon: A1-60,2 dt/ha oraz A2-66,3 dt/ha. Można zatem stwierdzić, że RGT Bilanz jest jedną z odmian pszenicy, które lepiej radzą sobie w warunkach niedostatecznego uwilgotnienia gleby. Jako że w Polsce bardzo często stosowana jest monokultura zbożowa, COBORU przeprowadza również uprawę pszenicy ozimej na stanowiskach z różnymi przedplonami: zbożowym i niezbożowym. W okresie dwóch lat doświadczeń porejestrowych (2018-2019) RGT Bilanz na obu poziomach agrotechniki, w przypadku każdego z przedplonów, zawsze plonował znacznie powyżej wzorca. Wysoka przydatność RGT Bilanz do uprawy w monokulturze powodowana jest wyborną odpornością na porażenie chorobami podstawy źdźbła.


Źródło: COBORU 2018-2019
 
 
Analizując powyższe dane, śmiało można określić RGR Bilanz jako jedną z najlepiej plonujących odmian pszenicy ozimej. Zarówno w przeciętnych warunkach, jak i tych z różnych względów utrudnionych.
 
Pszenica ozima – jakie cechy wpływają na wysoki i stabilny plon?
Aby odmiana była w stanie osiągać ponadprzeciętne plony, musi posiadać kilka genetycznie zaprogramowanych cech. RGT Bilanz wyróżnia wysoka zdrowotność, przede wszystkim odporności na choroby podsuszkowe, szczególnie aktywne w płodozmianie zbożowym. Rośliny tej odmiany są średniowysokie, wykazują dobrą odporność na wyleganie oraz zimotrwałość (4,5). Odporność ziarna na porastanie oceniona została na bardzo dobrym poziomie 6/9. Ważną zaletą RGT Bilanz jest jego elastyczność pod względem terminu wysiewu. Bardzo dobrze radzi sobie w opóźnionych siewach, gdy zachowanie optymalnego terminu wysiewu jest niemożliwe. Odmiana najlepiej sprawdza się na glebach średnich i dobrych. 

Źródło: COBORU
 
RGT Bilanz to bardzo uniwersalna odmiana, która swą niezawodność potwierdziła w ostatnich latach doświadczeń COBORU oraz na polskich polach. W rezultacie została ona wpisana na Listę Odmian Zalecanych w kolejnych województwach. Doskonale sprawdzi się niemal w każdym rejonie Polski, również w monokulturze i w opóźnionym siewie.