Rolnicy na celowniku paliwowych oszustów

Złodzieje VAT-u wciąż mierzą w rolnictwo. Oprócz nadużyć w branży śruty sojowej, coraz bardziej powszechne stają się wyłudzenia podatku w obrocie paliwami. Organ podatkowy po wykryciu nieprawidłowości może m.in. domagać się od rolnika zapłaty VAT-u za sprzedawcę.

Złodzieje podatkowi tworzą pozory legalnych transakcji handlowych. Rolnicy mogą nieświadomie uczestniczyć w tym procederze, kupując śrutę lub paliwo w niższej cenie. Z pozoru korzystna stawka pełni tu funkcję „wabika”.
Konsekwencje, które ponosi uczestnik takiego procederu są bardzo dotkliwe.

Rolnik zapłaci za oszusta

Organy podatkowe mogą zakwestionować prawo do odliczenia podatku wynikającego z faktury, w przypadku gdy rolnik rozliczający podatek VAT „wiedział lub powinien był wiedzieć”, że kupił paliwo od oszusta, który nie zapłaci podatku do urzędu skarbowego. Rolnik powinien zatem zwrócić uwagę, czy zakup paliwa odbywa się w warunkach typowych dla takich transakcji – informuje Robert Tomaszewski, komisarz skarbowy z Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie.
Kolejną konsekwencją współpracy z oszustem jest... możliwość nałożenia na rolnika obowiązku zapłaty podatku VAT! Dzieje się tak w sytuacji gdy VAT-u nie rozliczy sprzedawca. Co ważne, dotyczy to zarówno rolników, którzy rozliczają VAT, jaki tzw. ryczałtowych.
Rolnicy mogą uwolnić się od ryzyka płacenia podatku za nieuczciwego sprzedawcę jeśli kupują paliwo u sprawdzanych sprzedawców, czyli m.in. wpisanych do prowadzonego przez Ministra Finansów wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Nieprawdziwe faktury

Nabycie paliwa od oszusta na podstawie faktur, które są niezgodne z rzeczywistością, oraz posługiwanie się przez płatnika takimi fakturami przed organami podatkowymi w ramach dokonywania rozliczenia podatku może prowadzić do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – podaje komisarz skarbowy.
Grozi za to kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 5.
Na rolnika, który wpadł w sidła oszustów może zostać nałożony obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej za nieuczciwego sprzedawcę. Organ podatkowy może także zakwestionować zwrot akcyzy.
Warto zatem pamiętać, że zagrożenia płynące z transakcji z nieuczciwymi sprzedawcami zarówno w branży śruty, paliw czy innych sektorach znacznie przewyższają korzyści.

 

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CLI 5 listopada 2015