Rozdajanie krów po wycieleniu

Krowa rozpoczyna laktację tuż po wycieleniu, jednak to, jak będzie przebiegał ten proces zależy od wcześniejszego przygotowania organizmu zwierzęcia. Okres przygotowawczy rozpoczyna się w momencie zasuszania i dzieli na dwie fazy.

Pierwsza polega na na regeneracji organizmu zwierzęcia po zakończonej produkcji mleka, druga rozpoczyna się na 2-3 tygodnie przed spodziewaną datą porodu i ma na celu przygotowanie krowy do wycielenia i zbliżającej się laktacji.,

Profilaktyka


W okresie okołoporodowym organizm krowy jest bardzo obciążony, przez co ryzyko wystąpienia schorzeń metabolicznych jest znacznie wyższe niż w pozostałych okresach. Do najczęściej występujących należą ketoza i porażenie poporodowe. Choroby metaboliczne przebyte w początkowej fazie laktacji znacznie obniżają wydajność całego okresu, dlatego warto się przed nimi zabezpieczyć. By ochronić zwierzę, w pierwszej kolejności należy zadbać o prawidłowe żywienie mineralno-witaminowe. Dodatkowo, dla zabezpieczenia krów przed porażeniem poporodowym, warto profilaktycznie stosować wlewki wapniowe, które uzupełniają niedobory wapnia. W tym czasie należy również przyzwyczaić krowę do pobierania dużych ilości pasz bardzo bogatych w składniki odżywcze. W dawce powinny być już umieszczone wszystkie komponenty, które będą skarmiane w zbliżającej się laktacji.

Ochrona


Niezbędne jest również stopniowe zwiększanie udziału pasz treściwych w ilości 2-3 kg dziennie. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że pobranie paszy w ostatnich tygodniach przed wycieleniem jest niskie, a dodatkowo w pierwszych 2 tygodniach po wycieleniu często pojawia się utrata apetytu, podczas gdy potrzeby pokarmowe na produkcję mleka są już bardzo wysokie. Często dochodzi do sytuacji, w których krowa nie jest w stanie pobrać tak dużej ilości składników odżywczych, by zaspokoić potrzeby produkcyjne i bytowe. Podnosi to ryzyko wystąpienia ketozy.

By zaspokoić wysokie zapotrzebowanie na składniki odżywcze krowy wchodzącej w laktację dawka żywieniowa powinna być mocno zagęszczona energetycznie i białkowo. W celu zminimalizowania wystąpienia ketozy warto wprowadzić do dawki glicerynę bądź melasę, a bezpośrednio po porodzie podać krowie do wypicia pójło energetyczne, które oprócz energii dostarcza niezbędnych witamin i minerałów. Na rynku dostępne są również preparaty zawierające glikol propylenowy, które z powodzeniem można stosować profilaktycznie oraz jako preparaty wspomagające leczenie ketozy. Gliceryna i melasa z uwagi na słodki smak, poprawiają również pobranie paszy, które okresie okołoporodowym jest niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania

Dawka


Podstawową paszą objętościową po porodzie powinna być kiszonka z kukurydzy, która jest bogata w energię, a jako uzupełnienie białka świetnie nadaje się sianokiszonka z traw. Dawkę podstawową należy uzupełnić paszami treściwymi, które powinny charakteryzować się zawartością białka na poziomie 20% i energii na poziomie 1-1,05 JPM. Wraz z postępującą laktacją pobranie paszy zwiększa się, co przekłada się również na produkcję mleka. Prawidłowo przygotowana do laktacji krowa rozdaja się do około 30 dnia po wycieleniu, a szczytowa wydajność mleczna utrzymuje się do około setnego dnia laktacji. Właściwe zbilansowanie dawki pokarmowej ma wpływ nie tylko na wydajność, ale także na sygnalizowanie rui i skuteczne zacielenie.

(kw)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CLI 23 kwietnia 2015
zdjęcie: MasimbaTinasheMadond/pixabay.com