Rzepak – zabieg odchwaszczenia przy opóźnionym siewie

Ze względu na trudne warunki pogodowe panujące w tym roku doszło do sporych opóźnień w terminach siewu rzepaku. Problem dotyczy właściwie całego kraju rzepaki posiane we właściwym czasie stanowią tylko niewielki odsetek.
 

Trudne warunki pogodowe przekładają się również na regulację zachwaszczenia, a konkretnie na wybór terminu i metody zwalczania chwastów. Częste opady deszczu uniemożliwiły wykonanie zabiegów przedwschodowych i wymusiły przeniesienie aplikacji herbicydów na okres po wschodach rośliny uprawnej. Późniejszy termin odchwaszczania zaplanowano nawet w tych gospodarstwach, w których wcześniej takich zabiegów nie praktykowano. Dla wielu rolników jest to nowa i nietypowa sytuacja, w której muszą się odnaleźć, uniknąć błędów, by uzyskać jak największe profity.
 

We właściwie wykonanym zabiegu powschodowym najważniejsze znaczenie ma dobranie właściwego produktu oraz odpowiednio wybrany termin aplikacji. Zabieg nie może być wykonany zbyt późno. Skuteczność herbicydów stosowanych powschodowo zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych gatunków. Wrażliwość chwastów jest odwrotnie proporcjonalna do wieku rośliny. Im starsze są osobniki, tym skuteczność chwastobójcza herbicydów jest mniejsza. Termin wykonania zabiegu ma szczególne znaczenie w przypadku zwalczania gatunków o średniej wrażliwości na zastosowane substancje. Należy dołożyć wszelkich starań, by zbytnio nie opóźniać zabiegów na polach zachwaszczonych roślinami z rodziny kapustowatych. Tobołki polne, gorczyca polna, rzodkiew świrzepa wymagają specjalnego traktowania i większe szanse ograniczenia ich występowania istnieją tylko przy aplikacji herbicydów w początkowych fazach rozwoju gatunków.

Na skuteczność zabiegu wpływają również właściwości techniczne zabiegu. Chodzi tu przede wszystkim o dotarcie cieczy roboczej do chwastów. W fazie 2 liści rzepaku ciecz robocza swobodnie dociera do powierzchni gleby i kiełkujących chwastów. W późniejszych fazach rozwojowych herbicyd zostaje zatrzymany na liściach rzepaku.
 

Pamiętajmy, że im wcześniej wykonamy zabieg, tym większe prawdopodobieństwo natrafienia na sprzyjające warunki. Pogoda jest nieprzewidywalna, jednak łatwiej znaleźć kilka godzin z suchymi roślinami na początku czy w połowie września, niż w październiku.
 

Jak widać, właściwy wybór terminu odchwaszczania powschodowego w głównej mierze gwarantuje wysoką skuteczność zabiegu z zachowaniem odpowiedniego poziomu kosztów.