Sejm przyjął senackie poprawki do noweli dot. rozwoju sektora rybackiego

Sejm przyjął w piątek senackie poprawki do noweli ustawy o zrównoważonym rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Nowela ma ułatwić składanie przez rybaków wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Senat zaproponował osiem poprawek, miały one charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Celem poselskiej nowelizacji jest przyspieszenie rozpatrywania wniosków składanych przez polskich rybaków w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Przyjęte przepisy zakładają m.in. rozszerzenie kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) związane z wdrażaniem Zintegrowanej Polityki Morskiej Unii Europejskiej oraz w zakresie tzw. pomocy technicznej.

Nowela wprowadza zmianę, w której wskazuje się ARiMR, jako instytucję pośredniczącą, a także, jako instytucję zarządzającą w przypadku części priorytetów tego programu. Reguluje także akty prawne na poziomie rozporządzeń, które mają doprecyzowywać katalog beneficjentów pomocy, a także określać tryb, warunki, terminy oraz szczegółowe wymagania, jakie powinny zawierać umowy o dofinansowanie z europejskiego funduszu. Nowela określa również zasady kontroli beneficjentów programu, jak i zwrot środków, czy to nadpłaconych, czy naliczonych niewłaściwie, czy źle wykorzystanych.

"Chcemy jak najszybciej uruchomić te środki, które strona polska już posiada w ramach programu +Rybactwo i morze+, i przekazać je naszym rybakom" - mówił w środę w Senacie wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Krzysztof Kozłowski.

Ustawa zakłada także określenie limitu pieniędzy, które mogą być przyznawane w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". Nowe przepisy umożliwiają też ARiMR ubieganie się o pomoc techniczną w ramach programu operacyjnego.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów, w ramach których pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko wsparcie sektora rybackiego. W programie pojawiły się również takie komponenty, jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska. Oprócz rybołówstwa morskiego, wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe, akwakultura oraz w niewielkim zakresie także przetwórstwo.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014–2020, jest następcą funkcjonującego w latach 2007-2013 Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Na wsparcie sektora rybackiego Polska otrzymała z EFMR ponad 531 mln euro, co łącznie z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro.(PAP)

krm/ son/