Sejm zajmie się opóźnieniem wejścia w życie przepisów o obrocie ziemią

Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 1 stycznia na 1 maja 2016 r. - zakłada projekt klubu PiS, którym w tym tygodniu zajmie się Sejm. W tym czasie ma być przygotowana nowa ustawa chroniąca polską ziemię przed wykupem przez cudzoziemców.

Uchwalona przez Sejm w sierpniu br. nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, regulująca obrót ziemią rolną, miała wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Posłowie PiS przygotowali projekt noweli, który przesuwa ten termin do 1 maja 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że w tym czasie zmieni zapisy tej ustawy, uszczelniając obrót ziemią i wprowadzi do niej rozwiązania, które wcześniej proponowało PiS, np. takie, że grunty będzie mógł nabyć tylko rolnik indywidualny.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował, że ponadto przygotowywane są przepisy dotyczące moratorium na zakup państwowej ziemi, co oznacza, że grunty rolne Skarbu Państwa w ogóle nie będą sprzedawane, wyjątkiem będzie m.in. sprzedaż na cele inwestycyjne czy też pod budownictwo mieszkaniowe. Na razie nie wiadomo, czy tę kwestię będzie regulowała oddzielna ustawa czy też przepisy zostaną włączone do nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Według posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego (PiS), który jest wnioskodawcą projektu o odroczeniu obowiązywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jeżeli przepisy mają przez wiele lat regulować obrót ziemią w Polsce i gwarantować, że będą wspierać gospodarstwa rodzinne i zapobiegną wykupowi ziemi przez obcokrajowców, to "tę ustawę trzeba napisać na nowo bądź przynajmniej bardzo mocno poprawić".

Jest to pierwszy w tej kadencji Sejmu projekt dotyczący rolnictwa. Komisja na posła-sprawozdawcę wybrała Roberta Telusa (PiS).

1 maja 2016 r. upływa obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców; obcokrajowcy będą więc mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSWiA. Ziemia rolna w Polsce drożeje, ale jest tańsza niż w krajach zachodnich, stąd obawa, że zamożniejsi obywatele z tamtych krajów będą wykupowali grunty np. w celach spekulacyjnych. (PAP)

awy/ son/