Senat upamiętnił 35. rocznicę rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność"

Senat podjął w czwartek jednogłośnie uchwałę upamiętniającą 35. rocznicę rejestracji - pierwszej w historii Polski chłopskiej organizacji związkowej - Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Związek został zarejestrowany 12 maja 1981 roku. "Wydarzenie to, wieńczące długoletni opór chłopski, w następstwie strajków, Porozumień Ustrzyckich ze stycznia i wydarzeń bydgoskich z marca 1981 r. wpisuje się w ciąg osiągnięć wielkiego ruchu Solidarnościowego początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku" - napisano w uchwale.

Zaznaczono również, że idea związkowości rolników miała poparcie społeczeństwa polskiego oraz wsparcie Kościoła katolickiego, a osobiste zaangażowanie w sprawę Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, przyczyniło się do jej sukcesu.

"Dzięki rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych +Solidarność+ możliwe stało się pokonanie przez polską wieś kolejnego etapu w walce o przywrócenie jej równoprawnego miejsca w polskim społeczeństwie, a także umocnienie świadomości podmiotowości tej grupy zawodowej" - głosi uchwała.

W uchwale przypomniano także historyczne zasługi związku dla wolnej Polski, represyjny charakter jego delegalizacji po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego oraz działanie w podziemiu do kwietnia 1989 r., które nadają temu związkowi wymiar symbolu - symbolu kształtującej się tożsamości i świadomości rolników.

Senatorzy, doceniając wagę i znaczenie istnienia w Polsce niezależnych rolniczych związków zawodowych, wyrazili również swe uznanie i podziękowanie jego założycielom, członkom i władzom. "Wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania i zarejestrowania, a także tym, którzy wspierali związek i jego członków" - napisano.

Z okazji 35-lecia rolniczej "Solidarności" w Senacie otwarto także wystawę "Strajki ustrzycko-rzeszowskie", przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Wystawa ta pokazuje paromiesięczną walkę polskich rolników o prawo do zrzeszenia się we własną, niezależną od władz organizację związkową i prawo do nienaruszalności własności ziemi, którą rolnicy uprawiali, prawo do dysponowania nią. (PAP)

ksi/ pz/