Skuteczna regulacja odczynu gleby Statystyki z ostaniach lat pokazują, że średniorocznie na 1 ha aplikujemy ok. 130 kg CaO. Zdecydowanie nie są to ilości wystarczające do uregulowania odczynu do poziomu lekko kwaśnego-obojętnego. Utrzymanie pH na poziomie 6,0-7,0 pozytywnie wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne gleby.

W ostatnim czasie, gdy znacząco wzrosły ceny nawozów mineralnych, wartość wapnowania wzrosła jeszcze bardziej. Jak wskazuje wiele publikacji, efektywność pobierania makroelementów, czyli składników, na które zapotrzebowanie roślin jest najwyższe, występuje przy pH 7,0. Wartość pH na poziomie 5,5 oznacza spadek efektywności pobierania azotu i potasu o ok. 20%, a fosforu o ok. 50%. Przy pH 4,5 efektywność pobierania azotu, potasu i fosforu jest bardzo niska, spada poniżej 30%. Kwaśny odczyn gleby powoduje wzrost aktywności takich składników, jak: glin, mangan czy żelazo. Ten pierwszy uszkadza włośniki systemu korzeniowego roślin, w konsekwencji zaburzając pobieranie wody oraz składników pokarmowych.
 

Rodzaje wapna


Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów wapna. Co decyduje o jego wysokiej jakości, a co za tym idzie, szybkiej regulacji odczynu? Z całą pewnością bardzo duży wpływ ma rodzaj wapna, a wyróżnia się tutaj 3 typy:
  • tlenkowe,
  • węglanowe,
  • dolomitowe.
 

Wapno tlenkowe


Wapna tlenkowe charakteryzują się agresywnym działaniem, niedostosowanym do większości naszych gleb. Jak wiadomo, są to najczęściej gleby średnie i lekkie wytworzone z piasków, a takie wapno polecane jest na gleby o wysokich właściwościach buforowych, czyli głównie gleby najcięższe wytworzone z glin, czy iłu.
 

Wapno węglanowe i dolomitowe


Wśród wapna węglanowego oraz dolomitowego decydujące są głównie dwa czynniki wpływające na szybkość działania:
pochodzenie (rodzaj) skały. W tym przypadku o szybkości decyduje to, z jakiego okresu geologicznego wywodzi się pokład wapna. Skały kredowe są najmłodsze, a więc – miękkie, łatwiej wchodzą w reakcję z glebą;
rozdrobnienie (przemiał). Rozdrobnienie skały wapniowej do bardzo dobrych rozmiarów rzędu mikrometrów (1 mikrometr = 0,001 mm) umożliwia szybką reakcję w glebie. Takie wapna są rzadko stosowane w wersji pylistej ze względu na trudne stosowanie, dlatego najczęściej wykorzystuje się je w wersji granulowanej.

 jęczmień jest bardzo czuły na wysoką zawartość glinu, co skutkuje słabo rozwiniętym systemem korzeniowym Wśród zbóż, jako wskaźnik kwaśnego odczynu gleby, wymienia się jęczmień. Jest on bardzo czuły na wysoką zawartość glinu, co skutkuje słabo rozwiniętym systemem korzeniowym, a następnie placowym wypadaniem roślin. (Fot. własna)
 

Elplon Calmik i Elplon MagniCal


Wapna kredowe oraz magnezowe o najlepszym przemiale cechują się najwyższą reaktywnością, czyli szybkością działania. Te warunki spełniają produkty Elplon Calmik oraz Elplon MagniCal. Elplon CalMik powstał przez precyzyjne rozdrobnienie kredy wydobytej z naturalnych złóż, a następnie granulowanie, ułatwiające stosowanie. Warto wspomnieć, że w jego skład wchodzą również mikroelementy, zapewniające dodatkowy efekt odżywienia roślin. Elplon MagniCal jest pierwszym wapnem magnezowym o reaktywności 100%. Jest to możliwe, ponieważ powstał on w oparciu o mączkę dolomitową, czyli skałę dolomitową o bardzo drobnym przemiale (poniżej 100 mikrometrów – 0,1 mm). W ten sposób podnosi odczyn gleby, a poza tym wprowadza również magnez, czyli składnik, którego deficyt występuje na większości naszych gleb. To składnik o  istotnym znaczeniu dla  procesów fotosyntezy oraz procesów energetycznych w roślinie. W jego składzie znajdziemy również mikroelementy.