Skuteczne nawożenie lekkich gleb przed siewem

Budując potencjał roślin przed zimowym spoczynkiem, należy bilansować dostarczane składniki pod względem zarówno pierwszo-, jak i drugoplanowych pierwiastków. Błędy popełnione przed siewem mogą okazać się nie do nadrobienia w późniejszym czasie i znacznie obniżyć ostateczny plon. Tym bardziej na mniej żyznych glebach – ubogich w składniki odżywcze, które łatwo ulegają wypłukiwaniu w procesie nawożenia.
 

Fosfor i potas – filary przedsiewnego nawożenia

Już we wczesnych fazach wzrostu rośliny powinny być zaopatrzone w potas i fosfor. Dostarczenie tych pierwiastków jesienią ma na celu stworzenie im optymalnych warunków do rozwoju przed zimowym spoczynkiem. Ponadto wskazane składniki odgrywają kluczową rolę podczas wiosennej regeneracji roślin, dlatego już jesienią należy dostarczyć je w łatwo przyswajalnej formie. Niedobór potasu, obok kwasowości gleby, stanowi drugi – podstawowy czynnik ograniczający plonowanie. Pierwiastek ten, wraz z azotem, jest pobierany przez rośliny w największych ilościach, a jego zawartość w polskich glebach najczęściej nie spełnia wymagań pokarmowych roślin (ponad 40% z nich cechuje bardzo niska i niska zasobność tego pierwiastka). Co więcej tylko niewielka jego część jest dla nich dostępna. Nawożenie potasem ma kluczowe znacznie w okresie jesiennym, ponieważ pierwiastek ten decyduje o właściwym przezimowaniu plantacji. Rośliny, które zostały zaopatrzone w potas, wykazują większą odporność na stresy np. niedobory wody, wymarzanie. Ponadto pierwiastek ten kontroluje gospodarkę wodną i zatrzymuje wodę w komórkach. Cecha ta odgrywa szczególnie istotną rolę wobec zmian klimatu i coraz częściej występujących susz. Z kolei fosfor to składnik, który warunkuje prawidłowe rozbudowanie systemu korzeniowego, a w konsekwencji wpływa na efektywne pobieranie składników pokarmowych oraz wody.
 

Efektywny nawóz na lekkie gleby

W Polsce dominują gleby lekkie, charakteryzujące się niskim poziomem pH oraz niewielką zasobnością w składniki odżywcze, które łatwo ulegają wypłukiwaniu. Dlatego też konieczne jest dostarczenie ich w dawkach nawozowych o wydłużonym uwalnianiu. Efektywne zaopatrzenie tego typu stanowisk w składniki odżywcze zapewnia Elplon Stabil – granulowany nawóz PK dostosowany do specyficznych uwarunkowań lekkich, średnich i mozaikowych gleb. Co wpływa na jego skuteczność? Elplon Stabil wyróżnia kombinacja w pełni dostępnych dla roślin składników o spowolnionym uwalnianiu. Dzięki temu zapobiega ich szybkiemu wypłukiwaniu, a plantacje mają do nich dostęp w kolejnych fazach wzrostu wegetacyjnego. W jednej granuli znajduje się pięć podstawowych składników pokarmowych, takich jak: potas, fosforu, wapń, magnez oraz siarka, co wpływa na większą skuteczność i przyswajalność tego rozwiązania, a także opłacalność całego procesu nawożenia. Warto zwrócić uwagę na ostatni z wymienionych pierwiastków. Ma on szczególne znaczenie w uprawie roślin siarkolubnych, do których zaliczany jest m.in. rzepak. Ponadto, dzięki obniżonej zawartości chlorków, nawóz doskonale sprawdza się również w uprawach
warzywniczych i sadowniczych.
 

(ab)