Skuteczny zabieg herbicydowy w kukurydzy

Kukurydza szczególnie źle znosi konkurencję chwastów. Jej fizjologia, z racji przystosowania do klimatu ciepłego, stawia wyższe wymagania co do zachowania czystej plantacji.
 

Na rynku jest wiele rozwiązań, które można stosować zarówno przedwschodowo, jak i powschodowo. Przebieg pogody często weryfikuje, który sposób jest bardziej efektywny. Zwolennicy herbicydów o działaniu odglebowym powinni pamiętać o tym, że skuteczność tego typu rozwiązań zależy od uwilgotnionej i dobrze doprawionej gleby. Z kolei zabiegi nalistne, choć pewniejsze w zwalczaniu chwastów, czasem nie zabezpieczają przed zachwaszczeniem wtórnym.
 

Dwustronne działanie

Rozwiązania herbicydowe, które łączą w sobie działanie odglebowe i nalistne są świetnym sposobem na ograniczenie czynników redukujących skuteczność chwastobójczą zabiegów. Zabieg o dwustronnym działaniu łączy w sobie ekonomikę (jeden wyjazd w pole) oraz większą pewność skutecznego działania, niezależnie od wilgotności gleby bezpośrednio po siewie. Ponadto zmniejsza ryzyko wtórnego zachwaszczenia, utrzymując jednocześnie wysoką skuteczność nalistnego zwalczania chwastów.

Ww. rozwiązania stosowane są we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy, najczęściej w okresie od 1 do 3 liści, kiedy jest ona najmniej wrażliwa na stresy spowodowane aplikacją herbicydów. Mieszanina substancji łącząca dwa sposoby działania pozwala na niszczenie chwastów na różnych etapach ich wzrostu, zabezpieczając przed wtórnym zachwaszczeniem.
 

Sulcotrek® Soil Pak to gotowy zestaw, który stosowany w początkowych fazach rozwoju kukurydzy niszczy chwasty jedno- i dwuliścienne. Zawiera trzy substancje aktywne, chroni łan długotrwale i efektywnie, co bezpośrednio przekłada się na rentowność uprawy. Ponadto umożliwia bardzo swobodny dobór roślin uprawianych następczo.

(ak)