Spożycie drobiu będzie wypierać mniejsze spożycie wieprzowiny

W tym roku powinniśmy spożywać więcej mięsa drobiowego. Odbędzie się to kosztem spożycia wieprzowiny - przewidują eksperci Agencji Rynku Rolnego.

W 2015 r., spadek cen detalicznych drobiu spowodował, że mięso to nadal było konkurencyjne cenowo w stosunku do mięsa czerwonego, co skutkowało wzrostem jego konsumpcji.

 

Eksperci ARR powołując się na dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podają, że bilansowe spożycie mięsa drobiowego w 2015 r. wyniosło 29 kg na mieszkańca i było o 0,8 kg na mieszkańca większe niż w 2014 r.

 

W tym roku wynik ten może jeszcze ulec poprawie.

 

Eksperci ARR przewidują, że spożyjemy w tym roku 29,5 kg mięsa drobiowego na mieszkańca.

 

Przyczyni się do tego m.in. przewidywany spadek spożycia wieprzowiny. (PAP)

 

map/ asa/