Srebro gleb lekkich – KWS Identor Wybór roślin na słabsze stanowiska zawsze stanowi wyzwanie dla rolników. Nierzadko stawia się na pszenżyto lub rośliny niezbożowe, np. łubiny. Częsty w naszym klimacie brak opadów późną wiosną i wczesnym latem powoduje, że nawet kukurydza, określana często jako „złoto gleb lekkich”, nie może uzyskać pełni możliwości plonowania. Co zatem wybrać? 

Wybór pada na żyto, które ze wszystkich zbóż ozimych ma najniższe wymagania wodne. Jego uprawa daje możliwość zagospodarowania nawet najsłabszych ziem na terenie gospodarstwa. 
Ponadto, rolnicy prowadzący hodowlę często sięgają po żyto ze względu na ilość zbieranej słomy. Dodatkowo, żyto budując gęsty łan, zapobiega rozwojowi chwastów. 


Postęp hodowlany w produkcji nasion żyta


Od kilku lat obserwujemy duży postęp hodowlany w postaci nowych odmian żyta, który przyczynił się do ograniczenia problemów wynikających z uprawy. Wśród odmian dostępnych na rynku już coraz więcej ma zadowalający profil zdrowotnościowy, co w dużym stopniu wpływa na powodzenie uprawy. 


Cechy nowych odmian żyta


Nowe odmiany wyróżniają się nie tylko wyższym plonowaniem, ale również wysoką odpornością na wyleganie przed zbiorem, czy wysoką zdolnością utrzymywania ziaren w kłosie do zbioru, co poważnie ogranicza ilość samosiewów żyta w uprawach następczych. Zbudowanie wysokiej odporności na porażenie ziarna sporyszem przyczyniło się do znacznego zmniejszenia ryzyka wystąpienia tej choroby. 


Żyto KWS Identor


Odmianą, która sprawdza się doskonale na wszystkich stanowiskach jest KWS Identor. Jest to odmiana żyta mieszańcowego, która dzięki wysokiej tolerancji na zakwaszone stanowiska świetnie radzi sobie nawet na najsłabszych stanowiskach upraw, co potwierdza wysokie i stabilne plonowanie. 


Żyto przystosowane do polskich warunków


KWS Identor został zarejestrowany w 2022 r. w Polsce, co daje pewność, że jest doskonale przystosowany do polskich warunków glebowych i klimatycznych. Średniej wysokości łan o wysokiej zdrowotności daje pewność plonów rolnikowi.

Przy tegorocznym przebiegu pogody „złoto” (kukurydza) na słabszych stanowiskach może być zawodne. Większe korzyści może więc przynieść rolnikowi „srebro” (ziarno żyta).