Staranny siew – podstawa sukcesu

Na parametry siewu i jakość wschodów wpływ ma wiele czynników, m.in. gatunek rośliny uprawnej, odmiana i parametry materiału siewnego, ilość wysiewu. Bardzo ważny jest także termin, głębokość, planowana obsada, stosowana ochrona, przedplon. Nie bez znaczenia pozostaje przedsiewne doprawienie gleby, nawożenie i odczyn gleby oraz przebieg pogody. Na większość spośród tych elementów rolnik ma decydujący wpływ. Błędnych decyzji często nie można już nadrobić w późniejszym czasie.

Jest w czym wybierać


Dobór rośliny uprawnej i odpowiedniej odmiany powinien uwzględniać kilka ważnych czynników. Należą do nich kierunek użytkowania, jeśli to możliwe zachowanie prawidłowego płodozmianu, jakość posiadanych gleb, presja agrofagów, a także rejon w jakim położone jest gospodarstwo. Decyzję taką mogą ułatwić listy odmian zalecanych do uprawy na terenie poszczególnych województw opracowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU).

Większość roślin ozimych powinna być już zasiana, ale niektórzy rolnicy planując jeszcze późny wysiew pszenicy po uprawie kukurydzy czy buraka, powinni zastanowić się nad doborem odpowiedniej odmiany. Warto wybrać taką, która cechuje się dobra zimotrwałością, szybkim krzewieniem i wzrostem na wiosnę. Alternatywą mogą być odmiany przewódkowe.

Pogoda i tak zrobi swoje


Niestety nie na wszystkie elementy technologii produkcji rolnik może mieć wpływ. Jednym z takich czynników jest przebieg pogody. Wcale jednak nie oznacza to, że plantator jest wtedy całkowicie bezradny. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tymi czynnikami jest prawidłowe przygotowanie roślin do warunków stresowych. Szczególnie ważne jest nawożenie takimi pierwiastkami jak potas, fosfor czy molibden, które wspierają gospodarkę wodną rośliny. Warto także zadbać o dobry rozwój systemu korzeniowego, o którym oprócz prawidłowego terminu siewu i jakości uprawy decyduje również nawożenie. Do nawozów wspierających ten proces należy np. Elvita Start, Elvita Alga czy Elvita Humus.

Wykorzystać potencjał


Nowe odmiany roślin uprawnych cechują się wysokimi parametrami jakościowymi  i wielkością plonowania, ale to tak naprawdę od rolnika zależy czy będzie potrafił wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Aby osiągnięcia hodowców przerodziły się wysokie plony, rolnik od samego początku powinien dołożyć wszelkich starań, aby poziom agrotechniki dorównał poziomowi genetyki.

(am)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CLI 15 października 2015
zdjęcie: ChaferMachinery/flickr.com