Stop chwastom w ozimych

Miotła zbożowa, fiołek polny, przytulia czepna, chaber bławatek i samosiewy rzepaku to najczęściej spotykane chwasty w uprawie zbóż ozimych. Ich zwalczanie najlepiej rozpocząć jesienią – jest wtedy i tańsze, i skuteczniejsze.

Zachwaszczenie powoduje, że rośliny uprawne zmuszone są konkurować o światło, dostęp do wody i składników pokarmowych z gleby – a to sprawia, że plon jest niższy i gorszy jakościowo. Najskuteczniejszym i najekonomiczniejszym sposobem na pozbycie się roślin niepożądanych jest jesienne zwalczanie agrofagów już w fazie siewek czy liścieni. Szeroki wybór herbicydów opartych na substancjach aktywnych o odmiennych mechanizmach działania ułatwia zwalczanie wielu chwastów równocześnie, minimalizując ryzyko "uodporniania" się roślin niepożądanych na stosowane środki. Ponadto daje możliwość siewu wielu gatunków następczych.

W przypadku żyta i jęczmienia ozimego, aby zwalczanie chwastów przyniosło efekt, pierwszy zabieg herbicydowy powinien zostać przeprowadzony jesienią – wiosną te gatunki zbóż bardzo szybko się rozwijają, przez co wymagają użycia środka – zazwyczaj droższego – przeznaczonego do stosowania w późniejszej fazie rozwojowej.

Po zabiegu jesiennym, wiosną przeprowadza się korektę – z użyciem taniego środka do zwalczania dwuliściennych.

Wbrew pozorom jest to bardzo opłacalna, ekonomiczna i najskuteczniejsza metoda pozbycia się z pól roślin niepożądanych.

Wysoką skuteczność w zwalczaniu chwastów w uprawach zbóż ozimych można osiągnąć po zastosowanie łącznie środków:

Lexus 50 WG: herbicyd w formie granulatu do sporządzania roztworu wodnego, do stosowania nalistnie, zwalczający chwasty dwuliścienne i wybrane gatunki chwastów jednoliściennych (wrażliwe to m.in. miotła zbożowa i samosiewy rzepaku) jesienią w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie oraz wiosną w pszenicy ozimej, w dawce 20 g/ha
Legato 500 SC: koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, do stosowania nalistnego, do jesiennej aplikacji na chwasty dwuliścienne (głównie fiołka polnego) i miotłę zbożową w pszenicy ozimej, w dawce 0,2 l/ha. Przy jesiennych zabiegach z użyciem ŚOR należy pamiętać, że podczas ich przeprowadzania i przynajmniej dobę po temperatura powietrza powinna być dodatnia, a wilgotność niezbyt wysoka.