Strategia odchwaszczania kukurydzy

Stojąc przed wyborem herbicydów do ochrony kukurydzy warto mieć na uwadze dwa rozwiązania: zabiegi stosowane przedwschodowo (BBCH 00) lub wcześnie powschodowo (BBCH 11-13) oraz typowo powschodowe (BBCH 14-16). Wybór herbicydów dla każdego z rozwiązań jest szeroki.
 

Przy obecnej hodowli oraz odmianach kukurydza idealnie pasuje do naszego klimatu. Pod względem plonotwórczym nie dorównuje jej żadna z uprawianych roślin. Aby jednak osiągać zadowalające plony, należy zadbać o skuteczną ochronę herbicydową. Ilość i skład gatunkowy pojawiających się chwastów zależy od wielu czynników takich jak:. uprawa, bank nasion chwastów w glebie, warunki klimatyczne, przedplon, wieloletnia uprawa po sobie. Czynniki te narażają na pojawienie się uciążliwych odpornych gatunków. Do najczęściej spotykanych zalicza się: prosowate – przede wszystkim chwastnice jednostronną, perz właściwy, komosę białą, rumiany, psiankę, szarłat szorstki, powój polny, ostrożeń polny. Zwykle na jednym polu występują jednocześnie prosowate i kilkanaście gatunków chwastów dwuliściennych.

We wczesnym okresie rozwoju kukurydza nie stanowi konkurencji dla chwastów. Powolny rozwój początkowy, pionowy pokrój oraz szeroka rozstawa rzędów powodują, że chwasty szybko pojawiają się na polu. Roślinie tej nie sprzyja również fakt, że chwasty zwykle rozwijają się w niższych temperaturach, a takich w drugiej i trzeciej dekadzie maja nie brakuje. Zatem kiedy kukurydza zyskuje warunki do wzrostu, pole może być już silnie zachwaszczone.
 

Zabiegi przedwschodowe i wcześnie powschodowe

Zabiegi odchwaszczające, wykonane do fazy trzeciego liścia kukurydzy, z technicznego punktu widzenia wydają się najrozsądniejsze, a rozwiązanie takie charakteryzuje wysoka skuteczność. Zniszczenie siewek chwastów przed wschodami kukurydzy to wsparcie dla ukorzeniania upraw, ograniczenie konkurowania o wodę, światło oraz składniki pokarmowe. Przy takim rozwiązaniu wysoce istotna jest wilgotność gleby. Przy suchej ziemi skuteczność zabiegu spada. Problemem mogą być też intensywne opady po zabiegu. Co ważne, opryski doglebowe działają długo, hamując rozwój chwastów i zabezpieczając przed wtórnym zachwaszczeniem. Warto wspomnieć o dwóch możliwościach w tej grupie, środki stosowane przed wschodami kukurydzy oraz wcześnie po wschodach. Pierwsza możliwość, zabiegi przedwschodowe (BBCH 00), dopuszczają stosowanie np. S-metolachloru czy terbutylazyny, środków pobieranych głównie przez korzenie. Drugie rozwiązanie, wcześnie powschodowe (BBCH 11-13), opiera się o mieszaniny działające doglebowo i nalistnie, może zawierać mezotrion lub sulkotrion.
 

Nalistne odchwaszczanie kukurydzy

Większą elastyczność co do terminu mamy wybierając herbicydy nalistne, stosowane najczęściej w fazie BBCH 14-16. Wybór środków oraz spektrum zwalczanych chwastów jest szerokie. W tej grupie dominują głównie środki oparte na substancjach z grupy sulfonylomoczników, wśród których prym wiedzie nikosulfuron. Elastyczny termin stosowania daje możliwość na wykonanie oprysku w szerokich ramach czasowych oraz mniejszą zależność od warunków pogodowych (działanie najczęściej niezależne od wilgotności podłoża.) Warto jednak zabieg ten wykonać wcześniej, do fazy 6 liści, zapobiega to przekroczeniu okresu wrażliwości chwastów na substancję czynną i pozwala uniknąć możliwości uszkodzenia kukurydzy. Warto pamiętać, że preparaty zawierające substancje czynne z grupy regulatorów wzrostu np. 2,4 D, dicamba najlepiej stosować do fazy 5 liści.
 

Dodatkową możliwością jest stosowanie dawek dzielonych, jednak nie wszystkie preparaty mają taką rejestrację. Najczęściej pierwszy zabieg zawiera 1/2 lub 1/3 dawki we wczesnej fazie rozwojowej (2-4 liść), a kolejna dawka stosowana jest do fazy 8 liści.

Tego typu odchwaszczania nie należy wykonywać na ostatnią chwilę. Przy niesprzyjających warunkach i późnym wejściu w pole skuteczność działania herbicydów nalistnych spada, a czasu pozostaje coraz mniej.

Rolnicy, którzy uzyskują najwyższe plony, wybierają najczęściej rozwiązania herbicydowe do stosowania najpóźniej do BBCH 13. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wolnej od chwastów plantacji już od samych wschodów oraz zabezpieczenie przed wtórnym zachwaszczeniem. Kukurydza, która nie konkuruje z chwastami, mocno się ukorzenia, lepiej wykorzystuje nawożenie, jest mniej wrażliwa na niedobory wody w podłożu i wyżej plonuje.

(PB)