Ukryta moc bakterii
W ostatnich latach coraz częściej rolnicy borykają się z problemami chorób fuzaryjnych i podstawy źdźbła w zbożach. Najskuteczniejszym sposobem na powstrzymanie presji tych chorób jest stosowanie prawidłowego płodozmianu. Jednak w wielu gospodarstwach aspekty ekonomiczne skazują rolników na uprawę zbóż w monokulturze. W tym przypadku nierozłożone resztki pożniwne stają się siedliskiem chorób grzybowych porażających kolejne uprawy. Istnieją jednak skuteczne sposoby na przyspieszenie ich rozkładu oraz uwolnienie składników pokarmowych do gleby.

Problemy związane z chorobami fuzaryjnymi i podstawy źdźbła w zbożach coraz częściej przysparzają rolnikom kłopotów. Warunki pogodowe, takie jak zimna i sucha wiosna niekorzystnie wpływają na skuteczność fungicydów. Środki ochrony roślin, które mogą uchronić rośliny przed porażeniem tymi chorobami, do swojego efektywnego działania potrzebują ciepła. Najskuteczniejszym sposobem powstrzymania presji chorób fuzaryjnych i podstawy źdźbła jest stosowanie płodozmianu, jednak właśnie aspekty ekonomiczne często wypływają na decyzję o uprawie zbóż w monokulturze.

Resztki pożniwne stają się siedliskiem chorób grzybowych porażających kolejne uprawy. Resztki te dodatkowo wiążą w sobie znaczne ilości składników pokarmowych. Fakt ten jest niezwykle istotny, zwłaszcza, że ceny komponentów do produkcji nawozów drastycznie wpłynęły na koszt ich produkcji.  Istnieje jednak skuteczne rozwiązanie, by jednocześnie zredukować presję ze strony chorób grzybowych oraz dostarczyć składniki pokarmowe uprawom następczym.
 

Odpowiednie zagospodarowanie resztek pożniwnych


Resztki pożniwne pozostawione na polu i w odpowiedni sposób zagospodarowane mogą mieć znaczący wpływ na dostarczenie składników pokarmowych roślinie następczej. Jednak muszą one przejść przez proces mineralizacji. Na efektywność mineralizacji wpływa pH gleby, rozdrobnienie słomy, a przede wszystkim dostępność wody.

Ilość i dostępność składników pokarmowych w słomie zależy od rodzaju rośliny uprawnej oraz jej wysokości. Można przyjąć, że na hektarze po zbiorze zbóż i rzepaku pozostaje średnio około 5 t słomy. Taka ilość resztek pożniwnych o wilgotności ok. 90% suchej masy może dostarczyć nam w przybliżeniu 30 kg azotu, 15 kg fosforu, 65 kg potasu, 7 kg magnezu, 17 kg wapnia oraz szeregu mikroelementów. 
 

Elbio Terra Ivo – skuteczne przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych


Najskuteczniejszym sposobem na przyspieszenie rozkładu słomy jest zastosowanie odpowiednich szczepów bakterii. Preparat Elbio Terra Ivo w swoim składzie zawiera bakterie, które wpływają na poprawę aktywności mikrobiologicznej w glebie. Dzięki temu, nawet w okresach niedoboru wody rozkład słomy jest efektywny. Zmniejsza się także presja patogenów. Dodatkowo, dobrze rozłożona słoma po zbiorze rośliny uprawnej znacząco oddziałuje na gospodarkę wodną w glebie, ponieważ zwiększa zawartość próchnicy, która jest magazynem wody dla roślin.

Kolejną zaletą stosowania Elbio Terra Ivo jest rozkład pozostałości po pestycydach. Często rośliny następcze mogą wykazywać objawy fitotoksyczności po poprzednich uprawach, z uwagi na fakt, że herbicydy mogą zalegać w pozostawionej słomie.
 

Elbio Terra Ivo – uwolnienie składników pokarmowych


Unikalny skład zestawu Elbio Terra Ivo pozwala nam na szeroki wachlarz zastosowania. Zabieg wykonany na resztki pożniwne pozwoli nam na szybki rozkład i efektywne uwolnienie składników pokarmowych. Jeżeli zastosujemy Elbio Terrę Ivo nalistnie otrzymamy biologiczny filtr na roślinie, który zabezpieczy uprawy przed infekcją patogenów. Dodatkowo, dzięki metabolitom bakterii fotosyntetyzujących odżywiamy roślinę uprawną. 

Zestaw Elbio Terra Ivo jest wyjątkową odpowiedzią na ekologiczne trendy ochrony roślin. Dzięki bakteriom zawartym w tym nowoczesnym produkcie nie tylko zapewniamy roślinie uprawnej składniki pokarmowe i ochronę przed patogenami, ale również  dodatnie wpływamy na poprawę właściwości glebowych dla przyszłych upraw.