Użytki zielone wymagają pielęgnacji

Trwałe użytki zielone są cennym źródłem tanich i smakowitych pasz (zielonki, siana czy sianokiszonki) dla zwierząt inwentarskich, głównie przeżuwaczy. Aby wzrost tworzących je roślin był optymalny, potrzebne są prawidłowe zabiegi uprawowe i nawożenie.
 

Około połowa użytków zielonych w naszym kraju prowadzona jest niewłaściwie, a wynika to z ekstensywnej uprawy. Często problemem są: nieprawidłowe nawożenie, całkowita rezygnacja z zabiegów pielęgnacyjnych, zły wybór terminów koszenia i zbioru, rzadkie odnawianie użytków. Prowadzi to do zaniku w runi roślin motylkowatych i traw o największej wartości pokarmowej, co znacząco obniża wartość zielonki i produktywność całego użytku.
 

Najczęściej popełnianym błędem jest przenawożenie użytków azotem przy jednoczesnym zaniechaniu nawożenia fosforem czy potasem. Kolejnym jest rezygnacja z wapnowania, szczególnie na glebach gorszej jakości, na których najczęściej usytuowane są użytki zielone. O czym zatem należy pamiętać?
 

Przed siewem „pod korzeń” warto zastosować nawozy wieloskładnikowe, dopasowane do wymagań pokarmowych roślin oraz zawartości składników pokarmowych w glebie. Natomiast w momencie ruszenia wegetacji dobrym rozwiązaniem jest wysiew łatwo rozpuszczalnych i przyswajalnych przez rośliny nawozów typu nitrofoska, np. Yara Mila NPK 21–6–12+4S+B, które oprócz azotu wniosą również fosfor, potas, siarkę, magnez oraz bor. Ponadto po pierwszym i drugim pokosie, oprócz azotu, warto zastosować nawożenie potasem, np. w postaci Korn-Kali czy Magnesia-Kainit. Dzięki temu rośliny wydajniej wykorzystają azot oraz lepiej będą znosiły suszę.
 

Użytki zielone dobrze reagują również na nawożenie dolistne, szczególnie w warunkach stresowych. Świetne efekty przynosi odżywianie preparatami wysokoazotowymi z dodatkiem fosforu, potasu i mikroelementów, które pobudzają trawy do szybkiego wzrostu.

Dobre wschody

Podczas zakładania użytku zielonego najczęściej występującym problemem są słabe wschody, przekładające się na niski plon w pierwszym roku użytkowania. Główną przyczyną nierównomiernego kiełkowania roślin jest przesuszenie wierzchniej warstwy gleby, spowodowane na ogół zabiegami uprawowymi wykonywanymi bezpośrednio przed siewem oraz wiosennymi niedoborami wody, które występują w naszym kraju praktycznie co roku.
 

Poprawę wschodów traw przynosi aplikowanie nawozów humusowych po zabiegach uprawowych, a tuż przed siewem. Stosowane powierzchniowo przed siewem wyraźnie polepszają właściwości gleby. Zawierają substancje naturalnie występujące w próchnicy glebowej, dlatego zwiększają zdolność gleby do magazynowania wody. Po ich zastosowaniu podłoże lepiej utrzymuje wilgoć, szybciej się nagrzewa, a młode rośliny szybciej i silniej się ukorzeniają, co bezpośrednio przekłada się na jakość wschodów. Nawozy humusowe są bardzo znane i często stosowane w uprawach warzywniczych czy sadowniczych, a teraz zostały również docenione przez producentów rolnych, którzy zauważyli korzyści z ich stosowania, szczególnie w problemowych momentach uprawy, takich jak np. wschody na użytkach zielonych.

(am)

Materiał opublikowany w tygodnikach Wydawnictwa Promocji Regionu: CGD, CBR, CWA, CRY, CLI 1 grudnia 2016 r.
zdjęcie: Fotolia.com