Wapno Nordkalk Standard Cal

Jest to produkt pochodzący z naturalny złóż wapiennych. Wapno Nordkalk Standard Cal spośród innych wyróżnia się wysoką reaktywnością 80 - 90% co przekłada się na szybki wzrost pH oraz poprawę struktury gleby.

Niskie pH powoduje iż dostarczane składniki pokarmowe w nawozach mineralnych są bardzo słabo przyswajalne. Właściwe pH jest jednym z pierwszych czynników wpływających na wielkość plonów. Mając właściwe pH możemy racjonalnie ustalić wielkość składnika w nawozach mineralnych i zmniejszyć koszty uprawy.


logo standardcal nordkalk

Skład:

Typ: Typ: węglanowy, źródło: Polska
                                      Parametry chemiczne (dot. suchej masy)
CaCO3 (węglan wapnia) 93–95%
CaO (tlenek wapnia)  > 51%
MgCO3 (węglan magnezu) ok. 1,5%
MgO (tlenek magnezu) < 0,7%
Aktywność chemiczna 98%
                                        Parametry fizyczne: przesiew
< 3,15 mm 100%
< 2 mm > 90%
Wilgotność 6–10%

 

Stosowanie:


Jeżeli pH gleby jest odpowiednie do wapnowania zachowawczego wystarczą najczęściej 3 - 4 tony wapna na hektar co 3 - 5 lat. Jeżeli pH gleby jest bardzo niskie, ilość wapna należy określić na podstawie analizy zapotrzebowania.

 

Kategoria
agronomiczna gleb
Optymalne pH                         Dawki wapna Nordkalk w t/ha
konieczne potrzebne wskazane ograniczone
pH Wapno
Nordkalk
pH Wapno 
Nordkalk
pH Wapno 
Nordkalk
pH Wapno 
Nordkalk
bardzo lekkie od 5,6 do 4,0 6 4,1-4,5 4 4,6-5,0 2 5,1-5,5 1
lekkie od 6,1 do 4,5 7 4,6-5,0 5 5,1-5,5 3 5,6-6,0 1,5
średnie od 6,6 do 5,0 9 5,1-5,5 6 5,6-6,0 3,5 6,1-6,5 2
ciężkie od 7,1 do 5,5 12 5,6-6,0 7 6,1-6,5 4 6,6-7,0 2